Нарада у заступника директора департаменту охорони здоров’я облдержадмiнicтрацiї – начальника управлiння органiзацiї та розвитку медичної допомоги населенню Фiлiппової Н.Г.  на тему “Органiзацiя допомоги новонародженим та стан виконання заходiв щодо зниження показника перинатальної смертності в Донецькiй областi за 6 мiсяцiв 2018 року”

11 червня 2018 року вiдбулась нарада у заступника директора департаменту охорони здоров’я облдержадмiнicтрацiї – начальника управлiння органiзацiї та розвитку медичної допомоги населенню Фiлiппової Н.Г.  на тему “Органiзацiя допомоги новонародженим та стан виконання заходiв щодо зниження показника перинатальної смертності в Донецькiй областi за 6 мiсяцiв 2018 року”. Про пiдсумки роботи неонатологiчної та педiатричної служб доповіла головний спецiалiст вiддiлу лiкувально-профiлактичної допомоги дiтям та матерям департаменту охорони здоров’я облдержадмiнiстрацiї Коваленко Н.В. Також було проведено детальний розгляд  випадків малюкової смертностi у закладах охорони здоров’я областi.

 

Завантажити презентацію “Про організацію медичної допомоги недоношеним та заходи щодо зниження показника перинатальної смертності в Донецькій області за І півріччя 2018 року”