Покровський ГО

17.05.2019

Участь в зустрічі дорадчої групи Донецької області із підтримки реформи охорони здоров’я

[…]
26.04.2019

Протоколи засідань Госпітальної ради Покровського госпітального округу

[…]
16.10.2018

Планове засідання Госпітальної ради Покровського госпітального округу

[…]
01.06.2018

Нормативна база щодо створення госпітальних округів

[…]
31.05.2018

Зона обслуговування госпітальних округів

[…]