День спеціаліста та науково – практична конференція на тему «Психіатрія, наркологія, неврологія»

12 квітня у м. Краматорську за сприяння Донецького національного медичного університету та Департаменту охорони  здоровя пройшов День спеціаліста та науково – практична конференція на тему «Психіатрія, наркологія, неврологія». Конференція була присвячена дискусійним питанням та тенденціям розвитку у галузі вищезазначених дисциплін і підсумкам 2016 року.

Відкрив конференцію Ректор ДонНМУ, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор Ю.В. Думанський з привітанням учасників конференції.

Далі був доклад завідуючої кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ДонНМУ д.мед.н., доцента Осокіної О.І., присвячений психічній травмі воєнного часу і шляхів її подолання, висвітлюючи проблему доповідач детально зупинилась та проблемах немедикаментозної реабілітації.

Завідуюча кафедри неврології та нейрохірургії  ДонНМУ доц. Селезньова С.В. виступила з докладом про лікування когнітивних порушень, враховуючи їх поширенність серед населення – доклад викликав значний інтерес серед неврологів і психіатрів.

Далі були представлені доклади позаштатних спеціалістів Департаменту охорони здоровя з неврології, психіатрії щодо підсумків 2016 року. Зокрема обласний психіатр Смаль Ю.І. доповів про стан психіатричної служби в області та завдання на 2017 рік щодо її поліпшення, зокрема організація палат/блоків інтенсивної терапії, що дасть змогу поліпшити якість надання невідкладної допомоги та знизити летальність.

Представлений доклад позаштатного спеціаліста з неврології був присвячений  організації ургентної допомоги при гострих порушеннях мозкового кровообігу та рівню захворюваності  нейроінфекцій (шляхи зниження поширеності та рівня інвалідізації населення). Значно важка ситуація в області склалась з лікуванням гострих порушень мозкового кровообігу: у багатьох районах недоступні нейровізуалізаційні методи, не має «інсультних блоків»; вперше з 2007 року не проведено жодної тромболітичної терапії при ішемічному інсульті, хоча до 2013 року Донецька область посідала 1 місце в Україні з кількісті проведення тромболізисів причому летальність складала 3,3% (в країнах Європи – 6,6%). Все це призвело до того, що сьогодні в області значно виросла летальність і вихід на інвалідність при гострих порушеннях мозкового кровообігу. І 2017 рік має стати роком покращення системи допомоги при гострій неврологічній патології, а конференції такого формату мають пришвидшити втілення позитивних змін.