ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА КАР’ЄРНІ МОЖЛИВОСТІ

Законом України «Про державну службу» визначено, що Державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави

Державний службовець – це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі – державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

Головним чинником початку проходження кар’єри на державній службі є посада, вона розпочинається із заміщення державної посади, постійно має мету заміщення державної посади більш високого рівня, її результат визначається державною посадою.

Службова кар’єра – це просування державного службовця службою шляхом зайняття ним вищої посади на конкурсній основі або шляхом  присвоєння йому вищого рангу.

Просування по службі має відбуватися в межах державних посад, категорій і рангів. Усе це в сукупності складає службову кар’єру.

Державний службовець може отримати вище звання і, відповідно, підвищене грошове утримання, навіть займаючи одну і туж посаду.

Законом встановлено три категорії посад державної служби та відповідно 9 рангів.

Ранг є видом спеціальних звань.

Ранги державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду державної служби, а в разі встановлення випробування-після закінчення його строку.

Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад.

Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.

 Просування за посадами (категоріями посад) передбачає здобуття службовцем вищої в організації  посади.

Просування державного службовця за посадами здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.

Головними факторами розвитку кар’єри державного службовця виступають:

  • Бажання зайняти високу посаду;
  • Вміння працювати з людьми;
  • Значний різноманітний досвід керівної роботи;
  • Уміння орієнтуватись в умовах невизначеності;
  • Гнучкість до зміни стилю і методів управління, тощо.

Кар’єрне зростання можливе лише за умови наявності в самого державного службовця бажання просування по службі-мотивації.