Інформаційно-аналітична довідка про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за 2016 рік


На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 №393/96-вр., Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» протягом 2016 року у департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації проводилась системна робота щодо розгляду звернень громадян та вирішення порушених питань.

 

За період з 01.01.2016 по 30.12.2016 до департаменту надійшло 1977 звернень громадян – більше, ніж у 2015 році (1446 звернень). З них 326 усних, отриманих на особистих та виїзних прийомах, що проводилися згідно графіку, затвердженого наказом директора департаменту від 08.02.2016 № 61, а також під час проведення «гарячих ліній» керівниками департаменту та «телефону довіри» за номером 48-56-92 (з 01.07.2016 – за номером 44-21-64). Кількість усних звернень у порівнянні з даними 2015 року (304 звернення) суттєво не змінилась. Слід зазначити, що У І півріччі 2015 року через бойові дії у м. Донецьк департамент охорони здоров’я облдержадміністрації спочатку був перенесений у м. Маріуполь, потім – у м. Краматорськ. Під час переїзду більшість інформації стосовно звернень громадян була втрачена – звіти, оригінали звернень та відповідей на них, інформація на електронних носіях. Також були проведені кадрові зміни. У зв’язку з нестачею працівників до 17.04.2015 зверненнями громадян займались виключно спеціалісти відділів, забезпечуючи на них відповідне реагування. При цьому база даних звернень не створювалась і не підтримувалась належним чином. У зв’язку з вищезазначеним, проведення точного обліку звернень, що надійшли до департаменту у період з 01.01.2015 до 30.06.2015, до 17.04.2015 не уявлялося можливим.
Письмові звернення надходили від громадян, громадських організацій, прокуратури та органів місцевого самоврядування безпосередньо до департаменту (238 звернень, майже вдвічі більше, ніж у 2015 році – 149 звернень), та через органи влади вищого рівня – 1413 звернень (у 2015 році – 993 звернення). Більшість письмових звернень, як і в минулому році, до департаменту надійшли через «Урядову гарячу лінію», «гарячу лінію» МОЗ та Донецький обласний контактний центр – 932 звернення (близько 66% від загальної кількості звернень). Мешканці населених пунктів, що тимчасово непідконтрольні українській владі, не мають змоги відправити звернення поштою або з’явитися на особистий прийом до департаменту, тому продовжують активно використовувати можливості «гарячих ліній» та Інтернету.
Через облдержадміністрацію до департаменту у звітному періоді надійшло 294 звернення – на 105 більше, ніж за минулий рік. Звернення надходили до департаменту електронною поштою, завдяки цьому забезпечувалося оперативне реагування на них з боку працівників департаменту. 187 звернень громадян надійшло до департаменту протягом року з Міністерства охорони здоров’я України поштою, частина з них, у свою чергу, поступили до структурних підрозділів МОЗ України з Урядової гарячої лінії та «гарячої лінії» МОЗ України.
Від найменш соціально-захищених категорій громадян у звітному періоді надійшло 1082 звернення, набагато більше, порівняно з даними 2015 року (388 звернень). Слід зазначити, що часто заявниками ставали особи, що зверталися від імені своїх родичів та близьких людей, які є представниками пільгових категорій громадян, тому частина звернень не відобразилася у загальній статистиці. Велика різниця між показниками минулого та поточного років обумовлена не лише зростанням загальної кількості звернень, що надійшли до департаменту, але деталізації даних, досягнутої шляхом удосконалення процесу реєстрації звернень громадян.
Найбільш актуальними у 2016 році були питання забезпечення медикаментами громадян, аптечних мереж та лікувальних закладів, роз’яснення стосовно огляду та переогляду на медико-соціальній експертній комісії, та матеріальна допомога на оперативне лікування. За втручання керівництва департаменту охорони здоров’я 79,23% звернень від пільгової категорії громадян були вирішені позитивно, іншим були надані вичерпні роз’яснення стосовно порушених питань (у 2015 році співвідношення задоволений до вирішених по суті складало лише 57,98%).
Питання про надання медичної допомоги та забезпечення ліками у структурі звернень громадян за І півріччя 2016 року залишаються найбільш актуальними (близько 33% від загальної кількості звернень), питання стосовно направлення на МСЕК, перегляду групи інвалідності та роз’яснення висновків комісій – 18,13%. Усні звернення, що надійшли до департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, переважно стосувалися проблеми забезпечення ліками (в т.ч. інсуліном), виробами медичного призначення, а також надання інформації про заклади охорони здоров’я та вузьких фахівців.
У 2016 році мешканцям області виділено 181 електрокардіостимуляторів, оклюдерів, стентів, які було закуплено МОЗ України та розподілено на Донецьку область, для надання високоспеціалізованої допомоги (проведення кардіохірургічних операцій) у закладах охорони здоров’я третього рівня міст Києва, Харкова.
1082 хворих із соціально-незахищених категорій громадян отримали необхідну кваліфіковану медичну допомогу, вичерпні роз’яснення щодо процедури перегляду групи інвалідності, направлення на консультації до провідних науково-дослідницьких інститутів та закладів охорони здоров’я третього рівня.
З метою покращення надання первинної медичної допомоги сільському населенню у 2016 році відкрито 4 амбулаторії та 2 ФАПи, проведено реконструкцію існуючих амбулаторій та центрів первинної медичко-санітарної допомоги.
Звернення до департаменту у звітному періоді продовжують надходити не лише від мешканців міст та районів області, що підконтрольні українській владі, а також від громадян, що постійно мешкають у містах Донецьк, Горлівка, Єнакієве, Торез, Харцизьк, Шахтарськ (електронною поштою, через «гарячу лінію» МОЗ та Урядову гарячу лінію). Переважно заявники з непідконтрольних територій звертаються за роз’ясненнями щодо переогляду на МСЕК та щодо допомоги у забезпеченні ліками та виробами медичного призначення. Заявники з інших областей України (родичі або внутрішньо переміщені особи з Донецької області) звертались з питань переогляду на МСЕК, стосовно нарахування та виплати заробітної плати (медичні працівники закладів охорони здоров’я, що опинились на непідконтрольній території). Актуальною залишилася проблема відновлення диплому випускників медичних училищ, що залишились на непідконтрольній території, на теперішній час спільно з МОЗ України департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації розробляється механізм отримання дублікату документу про освіту для випускників медичних училищ, що залишились на тимчасово непідконтрольній території.
Організація роботи зі зверненнями в закладах охорони здоров’я області проводиться відповідно чинному законодавству. Порушення термінів розгляду звернень не припускаються. За необхідності термін розгляду звернення подовжується згідно чинного законодавства, про що обов’язково повідомляється заявнику. За результатами розгляду звернень громадян спеціалістами департаменту проведено комісійні перевірки з виїздом на місце у КЛПУ «Психіатрична лікарня №7 м. Маріуполь», КЗОЗ «Перинатальний центр м. Маріуполь», КЛПУ «Міська лікарня №2 м. Краматорськ», КЗОЗ «Міський наркологічний диспансер м. Маріуполь», КЛПУ «Слов’янська центральна районна лікарня», КЛПУ «Міська лікарня №1» (двічі) та КЛПУ «Міська лікарня №3» м. Краматорськ, КЛПУ «Центральна міська лікарня м. Димитрів», усунуто виявлені недоліки, порушень законодавства не виявлено.
У департаменті постійно вживаються заходи з оптимізації та підвищення якості роботи зі зверненнями громадян. Згідно Інструкції з діловодства за зверненнями громадян ведеться журнал обліку у формі електронних таблиць Excel, що дозволяє спеціалістам департаменту ефективно реагувати на звернення, а також надає можливість керівникам контролювати терміни їх виконання та відстежувати подальший розвиток подій.
Постійно проводиться роз’яснювальна робота з медичними працівниками, що дозволяє уникнути виникнення конфліктних ситуацій. На теперішній час з метою покращення інформування населення триває розробка нового, вдосконаленого офіційного сайту департаменту, на якому в тому числі буде висвітлюватися інформація стосовно графіків особистого та спільного прийому, контактні дані керівництва департаменту, звіти щодо роботи зі зверненнями громадян, тощо. Тим часом, всі дані та новини висвітлюються на сторінці департаменту в соціальній мережі.

Директор департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації, Ю.Г. Узун