Інформаційно-аналітична довідка про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за І півріччя 2018 року

На виконання вимог Закону України від 02.10.1996 № 393/96-вр. «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», протягом І півріччя 2018 року у департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації проводилась системна робота щодо розгляду звернень громадян та вирішення порушених питань.

За період з 01.01.2018 по 26.06.2018 до департаменту надійшло   1325 звернень громадян (за аналогічний період 2017 року – 800 звернень). З них 50 отримано на особистих та виїзних прийомах, що проводилися згідно графіку, затвердженого наказом директора департаменту від 03.01.2018 № 50. Під час проведення «гарячих ліній» керівниками департаменту отримано 36 усних звернень, за «телефоном довіри» за номером (0626) 44-21-64 зареєстровано    11 усних звернень.

Звернення від громадян надходили на особистих прийомах, поштою, електронною поштою, через форму зворотного зв’язку на офіційному сайті департаменту, за допомогою засобів телефонного зв’язку безпосередньо до департаменту (211 звернень), та через інші органи – 1114 звернення, в т.ч. через:

ДУ «Урядовий контактний центр» – 683,

Міністерство охорони здоров’я України – 271,

Управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації – 136,

від інших органів – 24 звернення.

В структурі звернень за формою надходження найбільшу кількість звернень, як і в минулому році, отримано через Урядову гарячу лінію.

Всього до департаменту протягом І півріччя 2018 року надійшло повторних звернень – 48, колективних – 24. Кількість скарг склала близько 19 % від загальної кількості звернень – 249 звернень. Клопотань, заяв, пропозицій надійшло 1076.

Через облдержадміністрацію до департаменту у звітному періоді надійшло    136 звернень (у І півріччі 2017 року – 141 звернення). Звернення, зареєстровані в  Управлінні з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації надходять до департаменту електронною поштою та через систему електронного документообігу (ДОК ПРОФ 3), що дозволяє забезпечити оперативне реагування на них.

В структурі звернень основними проблемними питаннями залишаються: питання пільгового забезпечення ліками (в т.ч. згідно з УП Доступні ліки) – 283, питання про надання медичної допомоги та забезпечення лікуванням –  222 звернення, направлення на МСЕК, перегляду групи інвалідності та роз’яснення висновків комісій стосувались 195 звернень, про надання матеріальної допомоги на операційне та післяопераційне лікування –    72 звернення. З 1 квітня 2018 року отримано  54 звернення про надання роз’яснень щодо медичної реформи.

Від найменш соціально-захищених категорій громадян у звітному періоді надійшло 727 звернень, більшість з яких стосуються питань забезпечення медикаментами громадян, аптечних мереж та лікувальних закладів, роз’яснення стосовно огляду та переогляду на медико-соціальній експертній комісії, питання оскарження рішень МСЕК та надання матеріальної допомоги на лікування.

Співвідношення звернень громадян, вирішених позитивно, до загальної кількості звернень склало 46%, для пільгової категорії громадян – 42%. Іншим заявникам надані вичерпні роз’яснення стосовно порушених питань, вимог     ст. 5,7 Закону України «Про звернення громадян», пояснення про межі компетенції департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Проведено 11 виїзних прийомів директора департаменту та його заступників у м. Маріуполь, м. Бахмут, м. Слов’янськ, м. Покровськ, м. Мар’їнка, м. Добропілля, м. Дружківка, згідно графіку, затвердженого наказом від 03.01.2018 № 50. Також проведено 6 спільних виїзних прийоми директора департаменту у м. Селидове та смт. Велика Новосілка згідно із графіком проведення виїзних спільних прийомів громадян у містах та районах області керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, затвердженим головою облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації.

На виконання протокольного рішення комісії облдержадміністрації з питань звернень громадян ПР-3 від 26.04.2018 департаментом у І півріччі 2018 року вжито наступних заходів.

За бажанням заявників департаментом надається можливість ознайомитись з матеріалами розгляду звернень, подати додаткові матеріали, перевірити подані заяви чи скарги. Інформація про можливість особисто прийняти участь у розгляді звернення розміщена на офіційному сайті департаменту у відповідному розділі, а також доводиться до відома заявників, що подають скарги особисто, за допомогою засобів телефонного зв’язку, електронною поштою.

На офіційному сайті департаменту doz.donoda.gov.ua розміщено інформацію про можливість оскарження дій посадових осіб щодо результатів розгляду звернень громадян (розділ «Звернення громадян»). Про можливість оскарження прийнятого за зверненням рішення заявники обов’язково повідомляються одночасно з наданням письмової відповіді на звернення.   В І півріччі 2018 року за оскарженням заявника скасоване рішення за               1 зверненням, за результатами якого в департаменті проведено нараду з питань роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації, співробітникам вказано на необхідність неухильного дотримання вимог чинного законодавства.

Стосовно передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам, повідомляємо, що у разі, коли питання, порушені в одержаному департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації зверненні не входять до його повноважень, таке звернення в термін не більше п’яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. Звернення не може рахуватися надісланим за належністю, якщо центральний орган виконавчої влади пересилає його на виконання або для надання інформації, необхідної для прийняття обґрунтованого рішення до підвідомчого органу нижчого рівня. В такому разі звернення залишається на контролі в департаменті. Протягом І півріччя 2018 року за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” направлено    5 звернень громадян з 1325.

З 02.01.2018 забезпечено ведення автоматизованої системи реєстрації та опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, що надходять до департаменту. Організовано централізований облік та реєстрацію звернень громадян, запитів на публічну інформацію, відповідей виконавців та контроль за дотриманням термінів їх розгляду в автоматизованій базі ДОК ПРОФ 3.

Постійно проводиться роз’яснювальна робота з медичними працівниками, що дозволяє уникнути виникнення конфліктних ситуацій. На офіційному сайті департаменту висвітлюється актуальна інформація стосовно графіків особистого та спільного прийому, контактні дані керівництва департаменту, звіти щодо роботи зі зверненнями громадян, тощо. Всі дані та новини також висвітлюються на сторінці департаменту в соціальній мережі.