Інформація про цілі державної політики та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за 2020 рік