Інформація про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми