Колесник Володимир Вікторович прийняв участь у науково-практичній конференції «Регіональна реперфузійна мережа – національний стандарт лікування Гострих Коронарних Синдромів»

06 жовтня 2017 року заступник директора департаменту охорони здоров’я Колесник Володимир Вікторович прийняв участь у науково-практичній конференції «Регіональна реперфузійна мережа – національний стандарт лікування Гострих Коронарних Синдромів», що проходила у м.Краматорськ.  Разом з Володимиром  Вікторовичем відкривав конференцію один з найвидатніших науковців Україні Соколов Юрій Миколайович, FESC, чл.-кор. НАМН України, голова правління Асоціації інтервенційних кардіологів України, д.мед.н., професор.

Основу  частину заходу було розпочато  доповіддю «Регіональна  реперфузійна мережа – національний стандарт лікування пацієнтів з Гострими Коронарними Синдромами », з якою виступив  експерт  Міністерства охорони здоров’я України по кардіології, д.м.н., професор Соколов  Максим  Юрійович.

Також були заслухані доповіді:

  • «Розвиток та досягнення інтервенційної кардіології в Донецькій області» ( Позаштатний спеціаліст відділення кардіо – та рентгенендоваскулярної хірургії КЛПУ «Міський онкологічний диспансер», к.м.н. Басацький Андрій Володимирович та співробітник відділення Узун Дмитро Юрійович;
  • «Особливості лікування STEMI пацієнтів в умовах кардіохірургічного стаціонару»  (Завідувач відділенням екстреної ендоваскулярної хірургії, к.м.н. Сало Сергій Васильович);
  • «Як покращити прогноз пацієнтів, які перенесли перкутанну  реваскуляризацію?» (Завідуюча кафедрою внутрішньої медицини №3 Дніпропетровської державної медичної академії , професор, д.м.н. Коваль Олена Акіндінівна).

Після перерви всі бажаючи могли прийняти участь у дискусії, де розглядалися наступні питання:

  1. Клінічні протоколи лікування пацієнтів з ІХС. Чи змінять протоколи реальну клінічну практику? Як сприяє стандартна статистика розвитку кардіології в Україні, чи потрібні паралельні реєстрові спостереження?
  2. Гострі питання антитромботичної терапії у пацієнтів з ІХС: ви бір комбінації препаратів в певних клінічних ситуаціях, тривалість антитромботичної терапії. Відповідність протоколів реальній клінічній практиці.
  3. Терапія статинами після перкутанних втручань. Оригінал vs генерик. Чи вище доза, тим краще?

По закінченні було проведено  інтерактив з аудиторією.