План розвитку системи охорони здоров’я та мережі закладів охорони здоров’я в Донецькій області на 2017 рік

План розвитку

системи охорони здоров’я та мережі закладів охорони здоров’я

в Донецькій області  на 2017 рік

 

Найважливішим об’єктивним показником економічного розвитку суспільства є стан  здоров’я населення, рівень смертності, народжуваності, захворюваність на серцево-судинні захворювання населення, показники дитячої захворюваності,  інвалідності, смертності та інш.

Протягом 2016 року робота департаменту охорони здоров’я була спрямована на реорганізацію служби, розвиток первинної ланки, створення в області високоспеціалізованих послуг надання медичної допомоги, відновлення роботи обласних спеціалізованих закладів – Обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом, Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, Обласний центр медико-соціальної експертизи та інш. Метою подальшої реорганізації надання медичної допомоги є зниження захворюваності, інвалідності та смертності в Донецькій області, підвищення рівня доступності та якості лікувальних, діагностичних та консультативних гілок, безпечності та економічного використання ресурсів шляхом удосконалення надання екстреної медичної допомоги та поповнення автопарку сучасним медичним транспортом, забезпечення необхідним медичним обладнанням закладів вторинного рівня, створення повноцінного лікувально – профілактичного закладу третинного рівня з розміщенням на базі його відділень клінічних кафедр Донецького медичного національного університету, впровадження електронної системи обліку пацієнтів (в т.ч. створення «електронної картки»), удосконалення роботи обласних спеціалізованих закладів охорони здоров’я, організації роботи Обласного діагностичного центру, підвищення якості перинатальної допомоги.

              Очікувані результати

               Демографічні

Впровадження проектів  сприятиме  відповідно до основних Цілей розвитку Тисячоліття, визначених  ООН, знизити рівень:

– материнської смертності на 10%;

– малюкової смертності на 20%;

а також  знизити дитячу інвалідність на 10%, смертність від серцево-судинних захворювань дорослого населення на 10% та збільшити відсоток своєчасного доїзду бригад швидкої медичної допомоги на 7 %.

Економічні:

– збільшення чисельності  працездатного населення;

– визволення місцевих коштів, які  використовувалися на утримання дублюючих та малопотужних відділень;

– покращення матеріально-технічного стану закладів ; охорони здоров’я;

– оптимізація терміну перебування на стаціонарному лікуванні пацієнтів завдяки впровадженню новітніх технологій.

Соціальні:

– покращення якості та доступності медичної допомоги населенню, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах;

– підвищення престижності праці медичних працівників, підвищення кваліфікації, постійне навчання на робочому місті;

– створення нових робочих міст для лікарів та середнього медичного персоналу;

– покращення здоров‘я населення;

– зниження соціальної напруги.

Першочергові напрями діяльності департаменту на 2017 рік

1. Реорганізація єдиної диспетчерської КЛПУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
2. Реконструкція та оснащення «Обласного діагностичного центру» сучасною апаратурою
3. Створення багатопрофільної лікарні ІІІ рівня (м.Маріуполь. КУ «Маріупольська міська лікарня № 2) з відкриттям відділення екстреної допомоги
4. Розширення відділення кардіології та ендоваскулярної хірургії при КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м.Краматорська» (капітальний ремонт, придбання обладнання)

Заходи щодо розвитку та оснащенню мережі лікарень області

1. Термомодернізація та відновлення корпусів закладів охорони здоров’я
2. Реконструкція радіологічного відділення. Прибудови лікувального корпусу на 55 койко-місць до радіологічного відділення КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська» та приміщення МРТ
3. Матеріально-технічне оснащення та капітальний ремонт лікувальних закладів
4. Придбання партії (34 одиниці) закритих радіаційних джерел типу ГК60М41.357 для онкологічного диспансера м.Краматорськ
5. Придбання обладнання для перинатального центру ІІ рівня м. Маріуполь
6. Створення регіональної медико-інформаційної системи ( пілотний проект)