ПЛАН РОЗВИТКУ БАХМУТСЬКОГО ГОСПІТАЛЬНОГО ОКРУГУ

 

Створення госпітальних округів у рамках реформи децентралізації дасть відповідь на два запитання: яким чином наблизити медичну послугу до людини і яким чином змінити якість самої послуги.

Госпітальний округ — це функціональне об’єднання закладів охорони здоров’я, розміщених на відповідній території, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню цієї території. До складу госпітального округу має входити не менше однієї багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування I та/чи II рівня та інші заклади охорони здоров’я.

Метою створення госпітальних округів є забезпечення гарантованого своєчасного доступу населенню до послуг вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги належної якості, ефективне використання бюджетних коштів, що спрямовуються на забезпечення фінансування вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та створення умов для підготовки закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, до функціонування в умовах управлінської та фінансової автономії та надання медичної допомоги в межах договорів про медичне обслуговування населення з головним розпорядником бюджетних коштів.

Створення госпітальних округів здійснюється на основі поєднання принципів безпеки та якості медичної допомоги на основі доказової медицини, своєчасності доступу до медичної допомоги та економічної ефективності — забезпечення максимально можливої якості медичної допомоги за умови раціонального та ощадливого використання бюджетних коштів.

Робота над створенням госпітальних округів триватиме до кінця 2018 р. і відбуватиметься в декілька етапів.

 1. Формування меж госпітального округу. Це роблять громади на місцях.
 2. Створення Госпітальної ради.
 3. Розроблення довготермінового плану розвитку госпітального округу.

План розвитку госпітального округу повинен містити:

 • коротку описову частину стратегічного розвитку госпітального округу (мета, аналіз поточної ситуації, стратегічні цілі, очікувані результати та ін.);
 • опис маршрутів пацієнтів в межах госпітального округу (у вигляді окремого додатку);
 • оптимальний розподіл функцій щодо надання медичної допомоги між учасниками госпітального округу та визначення видів та обсягу медичної допомоги, що має надаватись закладами охорони здоров’я на його території, відповідно до маршрутів пацієнтів в процесі отримання послуг первинної та вторинної медичної допомоги (наводиться у вигляді окремого додатку);
 • перелік перспективних закладів охорони здоров’я округу, чиї потужності пропонується розширити для досягнення цими закладами рівня, визначеного вимогами МОЗ, та обґрунтування пропонованого переліку;
 • плани розвитку перспективних закладів охорони здоров’я з оцінкою можливих ризиків і оцінкою відповідних інвестиційних потреб (в розрізі кожного закладу охорони здоров’я у вигляді окремого додатку);
 • пропоновані заходи щодо реорганізації (в тому числі перепрофілювання) закладів охорони здоров’я, функції яких буде поступово переорієнтовано для виконання перспективними закладами охорони здоров’я округу (переобладнання, програми перекваліфікації тощо), а також оцінку фінансових потреб на проведення відповідних заходів.
 • перелік перспективних закладів охорони здоров’я округу, чиї потужності пропонується розширити для досягнення цими закладами рівня, визначеного вимогами МОЗ, та обґрунтування пропонованого переліку;
 • плани розвитку перспективних закладів охорони здоров’я з оцінкою можливих ризиків і оцінкою відповідних інвестиційних потреб (в розрізі кожного закладу охорони здоров’я у вигляді окремого додатку);
 • пропоновані заходи щодо реорганізації (в тому числі перепрофілювання) закладів охорони здоров’я, функції яких буде поступово переорієнтовано для виконання перспективними закладами охорони здоров’я округу (переобладнання, програми перекваліфікації тощо), а також оцінку фінансових потреб на проведення відповідних заходів.

Бахмутський госпітальний округ Донецької області включає наступні райони:

 • м. Бахмут – загальна площа 41,6 км2
 • Соледарська ОТГ – загальна площа 558,29 км2
 • Сіверська ОТГ – загальна площа 194,4 км2
 • Званівська ОТГ – загальна площа 115,73 км2
 • Бахмутський район – загальна площа 1770,0 км2

 

У період з 2018 по 2022 рр. Бахмутський госпітальний округ має намір зосередити увагу на розробці якісних медичних послуг через співпрацю із місцевими та територіальними громадами цих районів, що сприятиме:

 • підвищенню доступності первинної та вторинної медичної допомоги
 • покращенню якості надання медичних послуг
 • покращенню раннього виявлення неінфекційних захворювань
 • адекватності застосування заходів, технологій і використання ресурсів, в якісному та кількісному відношенні достатніх для досягнення поставлених цілей
 • підвищенню скоординованості первинної та вторинної ланок охорони здоров’я
 • зниженню рівня захворюваності
 • зниженню рівня смертності.

 

ГЕОГРАФІЧНА ТА МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАХМУТСЬКОГО ГОСПІТАЛЬНОГО ОКРУГУ (БГО)

 

Бахмутський госпітальний округ (далі – БГО) – функціональне об’єднання закладів охорони здоров’я, розміщених на території м. Бахмута, Бахмутського району, Соледарської ОТГ та Сіверської ОТГ, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню відповідної території.

Центром Бахмутського госпітального округу пропонується визначити м. Бахмут –  населений пункт, що географічно є найближчим до центру округу та де буде розташовано КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого рівня» (в теперішній час КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня»).

КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» (далі по тексту – КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ») надає спеціалізовану (вторинну) медичну допомогу населенню Бахмутської міської ради в кількості – 76433, Соледарської, Сіверської та Званівської ОТГ, Бахмутського району, відповідно до укладених договорів, загальною кількістю 89488 осіб, таким чином загальна кількість населення складає – 165921 осіб, а також хворим та постраждалим від бойових дій із числа цивільних та військових із зони АТО, є комунальною власністю Бахмутської міської ради, безпосередньо підпорядкована Управлінню охорони здоров’я Бахмутської міської ради.

 

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БГО

 

Серед населення БГО за причинами смертності в стаціонарах перше місце посідають серцево-судинні захворювання – 53,6%, друге – хвороби органів травлення – 14,6%, третє – новоутворення – 11,2%. В КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ» за 2017 рік проведено4871 хірургічних втручань. Забезпеченість ліжками – на населення м. Бахмут – 68,7 на 10000,  на населення усього БГО (м. Бахмут, Бахмутський район, Соледарська, Сіверська, Званівська ОТГ) – 31,64 на 10000 населення. Середньорічна зайнятість ліжка складає 321,9. Забезпеченість лікарями в м. Бахмут складає 95,8%, середніми та молодшими медичними працівниками – 100%.

МЕТА РОБОТИ БГО: гарантувати населенню Бахмутського госпітального округу якісну медичну допомогу шляхом надання профілактичних, лікувальних та реабілітаційних послуг через координацію ради госпітальних округів

Для виконання цієї мети рада БГО визначила наступні стратегічні цілі:

 1. Забезпечити наявність компетентних кадрових ресурсів та їх розвиток.
 2. Реорганізувати мережу закладів охорони здоров’я госпітального округу з метою приведення їх функціональних потужностей (кадрового потенціалу, технічного оснащення) до рівня зазначених вимог.
 3. Забезпечити наявність якісних препаратів, вакцин та витратних матеріалів.
 4. Покращити географічну доступність медичних послуг та посилити якість служби екстреної допомоги.
 5. Покращити фінансову доступність медичних послуг, фінансову самодостатність і стійкість закладів ОЗ в БГО.
 6. Підвищити якість та попит на медичні послуги.
 7. Посилити контроль за захворюваннями, особливо з групи НІЗ.
 8. Адекватний перерозподіл потужностей ЗОЗ, виходячи із наявних регіональних потреб.

Заплановані кінцеві результати:

 • Зменшити на третину показник смертності дітей до 1-го року
 • До 2022 року зупинити та почати знижувати рівень поширення ВІЛ / СНІДу
 • До 2022 року зупинити та почати знижувати рівень поширеності та первинної інвалідізації внаслідок неінфекційних захворювань

 

МЕДИЧНА ДОПОМОГА В БГО:

 • Організація та управління охороною здоров’я;
 • Кардіологія (у т.ч. дитяча);
 • Неврологія (у т.ч. дитяча);
 • Інфекційні хвороби;
 • Анестезіологія та реаніматологія;
 • Акушерство та гінекологія;
 • Клінічна лабораторна діагностика;
 • Урологія;
 • Онкологія;
 • Алергологія;
 • Пульмонологія;
 • Ендокринологія (у т.ч. дитяча);
 • Гастроентерологія;
 • Ревматологія (у т.ч. дитяча);
 • Психіатрія (у т.ч. дитяча);
 • Оториноларингологія (у т.ч. дитяча);
 • Офтальмологія (у т.ч. дитяча);
 • Травматологія (у т.ч. дитяча);
 • Терапія;
 • Стоматологія;
 • Кабінет «Довіра»;
 • Фіброгастродуоденоскопія;
 • Ехокардіографія;
 • Флюорографія;
 • ЕКГ;
 • УЗД;
 • Комп’ютерна томографія;
 • Відкрито денний стаціонар неврологічного профілю відповідно до структури захворювань та кадрового забезпечення.

І. До складу Бахмутського госпітального округу планується також включити лікарні планового лікування (з можливістю подальшого перепрофілювання), які будуть забезпечувати надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомогу населенню в амбулаторних і стаціонарних умовах в плановому порядку та розташовані на прикріпленій території та, а саме:

 

 1. На території Бахмутського району:
  • КЗ «Світлодарська міська лікарня» на 100 ліжок, у своєму складі лікарня має на цей час:
 • поліклініку – ведуть прийом хворих спеціалісти вузького профілю, працює денний стаціонар на 20 ліжок;
 • стаціонарні відділення: терапевтичне на 40 ліжок (з них – 15 терапевтичних, 15 ліжок неврологічного профілю, 10 ліжок дитячих), хірургічне на 40 ліжок (з них 15 хірургічних, 15 ліжок травматологічних, 10 ліжок гінекологічного профілю), інфекційне на 20 ліжок.

Можливо відкрити хоспісне відділення на 40 ліжок після реконструкції будівлі інфекційного відділення. Загальний ліжковий фонд лікарні буде становитиме 120 ліжок. У подальшому лікарня може функціонувати як філія лікарні інтенсивного лікування.

На виконання протокольного рішення № 2 засідання Госпітальної ради від 02.10.2018 надані пропозиції від головного лікаря КЗ «Світлодарська міська лікарня» Гуржія Г.О., члена Госпітальної ради  (лист від 05.10.2018 № 01/624) щодо створення на базі КЗ «Світлодарська міська лікарня» лікарні планового лікування з госпітальною базою по інфекційним захворюванням.

 • КЗОЗ «Часовоярська міська лікарня № 3» на 55 ліжок у своєму складі має на цей час:
 • поліклінічне відділення;
 • терапевтичне відділення на 25 ліжок;
 • хірургічне на 30 ліжок, у т.ч. 25 хірургічних ліжок та 5 гінекологічних ліжок.

Розглядається можливість відкриття реабілітаційного відділення в складі поліклінічного відділення.

На виконання протокольного рішення № 2 засідання Госпітальної ради від 02.10.2018 надані пропозиції від головного лікаря КНП «ЦПМСД Бахмутського району» Петриченко А.В., члена Госпітальної ради  (лист від 05.10.2018 № 975) щодо створення на базі КЗОЗ «Часовоярська міська лікарня №3» лікарні планового лікування.

 

 1. На території Сіверської ОТГ:

КЗ «Сіверська міська лікарня» на 90 ліжок.

У своєму складі лікарня має:

 • поліклінічне відділення;
 • стаціонарні відділення: терапевтичне на 35 ліжок, у т.ч. 15 ліжок неврологічного профілю, хірургічне на 35 ліжок, у т.ч. 15 ліжок гінекологічного профілю (з них 5 – патології вагітних), дитяче інфекційне на 20 ліжок.

Враховуючи поточні демографічні показники та прогнозної тенденції до подальшого зростання контингенту людей похилого віку, пропонуємо:

 1. До складу терапевтичного відділення ввести додатково 5 геріатричних ліжок. Хірургічне відділення, в якому планується проведення лише планових оперативних втручань, скоротити на 15 ліжок, до 20, у т.ч. 15 ліжок хірургічних та 5 гінекологічного профілю (з них 3 – патології вагітних), а в складі поліклінічного відділення передбачити функціонування денного стаціонару на 10 ліжок (5 ліжок хірургічних та 5 гінекологічних). Таким чином, ліжковий фонд лікарні становитиме 80 ліжок, або перепрофілювати лікарню, створивши Медико-соціальну установу «Будинок – інтернат для громадян похилого віку, інвалідів та дітей».

На виконання протокольного рішення № 2 засідання Госпітальної ради від 02.10.2018 надані пропозиції від головного лікаря КНП «ЦПМСД Бахмутського району» Петриченко А.В., члена Госпітальної ради  (лист від 05.10.2018 № 975) щодо створення на базі КЗ «Сіверська міська лікарня» консультативної поліклініки з денним стаціонаром (з можливістю подальшого перепрофілювання).

 

 

 1. На території Соледарської ОТГ:

КЗОЗ «Соледарська міська лікарня» на 40 ліжок.

На виконання протокольного рішення № 2 засідання Госпітальної ради від 02.10.2018 надані пропозиції за підписом міського голови Соледарської міської ради Степаненко О.М. (від 05.10.2018 № 2799/18-19) щодо створення на базі КЗОЗ «Соледарська міська лікарня» лікарні планового та відновлюваного лікування з консультативною поліклінікою, а також хоспісу, відділення паліативної допомоги. Крім того, розглядається можливість облаштування спелеосанаторія.

 • залишити у складі Соледарської міської лікарні , як лікарні планового лікування, наступні підрозділи – стаціонар на 75 ліжок:
 • терапевтичне відділення на 40 ліжок (20 неврологічних та 20 терапевтичних), денний стаціонар хірургічного профілю на 15 ліжок;
 • відкриття дитячого відділення на 20 ліжок та гінекологічного відділення на 10-15 ліжок з 01.01.2019 року.
 • В перспективі організація відділення відновлюваного лікування для хворих з бронхолегеневою патологією, організація спелеосанаторію в подальшому.

 

 • Реалізація проекту «Реконструкція КЗОЗ «Соледарська міська лікарня № 4» з улаштуванням хоспісу та відділень паліативного лікування по вул. Соледарська, 1-А, м. Соледар Донецької області».

 

 • В додатку 2 провести наступні зміни: Соледарській міській лікарні передбачити  функції- лікарня планового та відновлюваного лікування, консультативна поліклініка,хоспіс, паліативна допомога.

На теперішній час лікарня у своєму складі має:

 • поліклінічне відділення з денним стаціонаром хірургічного профілю на 15 ліжок;
 • стаціонарне відділення: – на 40 ліжок.

 

ІІ. Опис маршрутів пацієнтів надається (додаток 1).

 

ІІІ. Оптимальний розподіл функцій щодо надання медичної допомоги між учасниками Бахмутського госпітального округу додається (додаток 2).

 

 1. Перспективні заклади охорони здоров`я Бахмутського округу:
 • КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» – БЛІЛ І рівня;
 • КЗ «Світлодарська міська лікарня» (у разі функціонування як філія БЛІЛ 1 рівня);
 • КЗОЗ «Соледарська міська лікарня» (у разі відкриття хоспісного відділення та відділення паліативного лікування);
 • КЗ «Сіверська міська лікарня» (у разі перепрофілювання у Медико-соціальну установу «Будинок – інтернат для громадян похилого віку,  інвалідів та дітей»)

 

 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН (ПРОГРАМА)

 

Програмні цілі Стратегія втручання Результати (наслідки) Індикатори Вихідний Мета
І. Покращити доступність та якість медичних послуг матері та дитини:

• планування

сім’ї,

•    здоров’я матері та дитини,

•    репродуктивне здоров’я

 

 

Покращити доступність та сан-просвіт роботу, особливо стосовно використання контрацептивів Збільшення попиту на послуги планування сім’ї Відсоток людей, які використовують методи планування сім’ї 80% 100%
Забезпечити регулярний нагляд, візити до жіночої консультації під час вагітності, включаючи забезпечення профілактики передачі захворювань від матері до дитини Підвищення кількості вагітних, що здійснюють регулярні візити до жіночої консультації Відсоток жінок, що здійснюють регулярні візити до жіночої консультації 65% 98,5%
«Лікарня доброзичлива до дитини» Запобігання материнської смертності 0 0
% новонароджених , які виписались з пологового будинку на виключно грудному вигодовуванні (%) % направлення вагітних на пологи на третинний рівень (пренатальний центр) 95,5 95,5
2.Зміцнювати, розширювати і покращувати послуги з профілактики захворювань та пропаганди здоров’я
ВІЛ Тестування та лікування Зменшити захворюваність ВІЛ на 50% • % вагітних жінок, які відвідують ЖК, які перевірені щодо ВІЛ і знають свої результати

•% ВІЛ + вагітні жінки, які отримали АРТ

•пара, що не усвідомлює небезпеку запобігання передачі ВІЛ від матері до дитини

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

3. Зміцнення здоров’я і здоровий спосіб життя Поширеність серед пацієнтів БГО інформації щодо небезпечного вживання алкоголю, паління та наркотичних засобів Пацієнти освідомлені про несприятливі ефекти тютюну, використання, алкоголю і зловживання наркотиками Кількість занять з санітарно- просвітницької роботи щодо небезпечного вживання алкоголю, паління, наркотичних засобів 70% 100%
Просування серед пацієнтів ідеології важливості фізичної культури та раціонального харчування Усвідомлення медичними співробітниками важливості фізичної культури Середня кількість пацієнтів які регулярно відвідують щотижневі фізичні програми 70% 100%
Сумісно з територіальними громадами наглядати і підтримувати медичні установи щодо вдосконалення екологічного здоров’я та гігієнічних умов Притримуватись гігієнічних стандартів з утримання та експлуатації ЗОЗ Результати перевірки санітарними службами екологічного та гігієнічного стану ЗОЗ 70% 100%
Поліпшення впливу екології на здоров’я людини Стан екології БГО Кількість звітів про стан довколишнього середовища від санітарних служб та ТГ 0 100%
4. Безпека пацієнта
•    Безпечне медичне обслуговування

• Поводження з відходами

•Розпорядження об’єктами

% медичних закладів з безпечним медичним обслуговуванням, з безпечним поводженням з відходами, з належним розпорядженням об’єктами 100% 100%
5. Зміцнювати, розширювати та поліпшувати послуги для лікування та контролю захворювань
ВІЛ/СНІД
Поліпшити доступ до обслуговування пацієнтів з ВІЛ Збільшити число медичних кабінетів для надання медичної допомоги пацієнтам із ВІЛ Кількість медичних кабінетів для надання медичної допомоги пацієнтам із ВІЛ 100% 100%
Поліпшити зв’язок між закладами ОЗ та громадами Збільшити число хворих, які отримують АРТ-терапію Питома вага % охоплення хворих із ВІЛ/СНІД АРТ-терапією Кількість медичних установ, що надають АРТ-терапію 100%
Неінфекційні захворювання (НІЗ)
Протоколи для профілактики, діагностики та лікування неінфекційних захворювань, Лікування діабету, гіпертонічної хвороби, серцево- судинних захворювань, захворювання

нирок та раку та їх

ФР

% пацієнтів із НІЗ, пролікованих відповідно до протоколу Захворюваність

та поширеність

НІЗ

90%100%

 

 

 

 

 

 

 

6.Покращити менеджмент галузі
6.1 Планування
 

 

 

 

 

 

 

Розвивати

потенціал

планування

в ЗОЗ

 

 

 

Своєчасне

надання

статистичної

облікової інформації

кваліфікованим

фахівцем

Впровадження е-документообігу

% підготовлених

(навчених)

працівників

Повнота

статистичної

облікової

інформації

100%

 

 

90%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

6.2 Управління
 

 

 

 

 

Підтримка

місцевою владою

ЗОЗ та співпраця з

територіальними

громадами

Оперативне

управління на

рівні регіону

 

 

Кількість

оперативних та

планових нарад

та (відео) якість

підготовки звітів

60%

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

7. Збільшити

доступність і якість

кадрових людських

ресурсів для ОЗО

 

 

 

 

 

Наявність

кваліфікованих

людських ресурсів

у сфері охорони

здоров’я

Підвищення

конкуренто-спроможності працівників

лікарень

 

Забезпеченість

кваліфікованими

кадровими

ресурсами (лікарі,

допоміжний

персонал,

середній та

молодший мед.

персонал),

Забезпечення

якості послуг в галузі

% високо-кваліфікованих кадрів в

закладі ОЗ

 

Кількість

підготовлених

кваліфікованих

фахівців

 

86%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Забезпечення

фінансової

доступності

медичних послуг

для всіх верств

населення та

адекватного

фінансування

сектора охорони

здоров’я

Посилити

відносини з

партнерами

(спонсорами), які

беруть участь у

секторі охорони

здоров’я.

Зростання якості

послуг за

доступною ціною

Надання

гарантованого

пакету медичних

послуг та за

державними

програмами

 

Кількість

пацієнтів, яким

надано послуги в

межах гарантованого

пакету медичних

послуг

60%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Гарантувати

географічну

доступність до

медичних послуг

 

 

 

Розбудова мережі

ЗОЗ відповідно до

норм і стандартів

 

 

 

 

Широкодоступна

мережа ЗОЗ

 

 

 

 

 

%комфортної

допомоги в

лікарні

%госпіталізації

пацієнтів з

гострим інфарктом

міокарда та гострим порушенням мозкового кровообігу в спеціалізовані відділення; % госпіталізації пацієнтів з політравмою у спеціалізоване відділення;

 

питома вага хворих, що отримують медичну допомогу у денних стаціонарах (невр.профілю)

та хірургічнихстаціонараходнієїдобивідзагальноїкількостіпролікованихза профілем

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53%

 

 

 

 

 

 

 

30%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

 

 

 

 

 

 

 

40%

10.Забезпечення фінансування та оптимізації технологічного процесу надання медичної допомоги Обладнати лікарню відповідно до потреб реальності Удосконалити систему закупівель та технічного обслуговування медичного обладнання та впровадити в практичну діяльність Ефективне використання енергоресурсів та введення енергозберігаючих технологій Забезпечення медичним обладнанням Наявність адекватного технічного обслуговування в лікарні Гарантована функціональна швидка допомога 24/7 Дотримання списку обладнання ЗОЗ % своєчасно обслугованих викликів ЕМД  80%  100%
11. Забезпечення доступності застосування та раціонального використання на всіх рівнях якісних

препаратів, вакцин та витратних матеріалів

Забезпечення наявності ліків, вакцин та витратних матеріалів Удосконалення закупівель, розповсюдження та зберігання Менеджмент ліків, вакцин та витратних матеріалів Наявність основних медикаментів в ЗОЗ Своєчасність закупівлі ліків та розхідних матеріалів

 

% забезпечення ЗОЗ необхідними ліками, вакцинами та матеріалами в межах фінансування

 

 

100%

 

 

 

 

 

100%

12.Забезпечення найвищої досяжної якості здоров’я Посилення якості медичних послуг Контроль якості медичних послуг Задоволеність пацієнтів послугами Своєчасне оновлення норм та стандартів % задоволених від частоти госпіталізації (спостереження проводиться щомісяця) 70% 100%
позитивних оцінок політики держави у галузі охорони здоров’я

 

% хворих у працездатному віці, що перенесли ГПМК, ГІМ, постраждалі від травм, які отримали відновне лікування у ЛВЛ

 

 

 

 

 

30%

 

 

 

 

 

70%

 

Основні завдання

 1. Розвиток кадрових людських ресурсів – кваліфікаційних надавачів спеціалізованої вторинної медичної допомоги. Це спричинить мотиваційні та інноваційні підходи, які будуть служити для залучення та збереження найбільш кваліфікованих осіб, щоб запропонувати найкращі медичні послуги.
 2. Комп’ютеризовані системи – використання електронних технологій як провайдерів сучасного управління та перший крок до інтеграції:
 • створення єдиної інформаційної медичної мережі Бахмутського госпітального округу,
 • електронні записи пацієнтів,
 • системи бухгалтерського обліку,
 • аптека
 • Автоматизована система розрахунків (білінгові послуги).
 1. Оптимізована розбудова /скорочення інфраструктури ЗОЗ
 • Адекватна система управління комунікаціями (енергозбереження, водопостачання, управління та очищення стічних вод ).
 • Відновлення та капітальний ремонт ЗОЗ
 1. Придбання обладнання, витратних матеріалів.

 

 

КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ УСПІХУ

 • Ефективне лідерство
 • Дисципліна
 • Наявність адекватних та стабільних ресурсів
 • Спільне бачення та визнанні цінності.
 • Зобов’язання та підтримка зацікавлених сторін.
 • Ефективне спілкування.
 • Сталий партнерський зв’язок та партнерське співробітництво.
 • Системи якості, які підлягають систематичному контролю та МіО
 • Ефективне використання наявних ресурсів.

 

Стратегічні цілі, завдання пов’язані з пріоритетами стратегічного розвитку країни. Спрямувати роботу на виконання Указів Президента України, постанов уряду в галузі охорони здоров’я, наказів Міністерства охорони здоров’я та наказів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, з метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2017 р. № 165 «Про затвердження Примірного положення про госпітальний округ», листа Міністерства охорони здоров’я України від 30.03.2017 № 19.1-07- 665/9014 «Щодо створення госпітальних округів».

SWOT аналіз БГО

СИЛЬНІ СТОРОНИ

•        Скерованість управління до поліпшення інфраструктури та менеджменту госпітального округу

•        Оптимальне керівництво

•        Чітке бачення місії та цінності кожної лікарні в системі госпітального округу

•        Зобов’язання учасників щодо поліпшення якості та самовдосконалення;

•        Запровадження єдиної інформаційної системи

•        Мотивований персонал

•        Наявність місця для розбудови мережі

СЛАБКІ СТОРОНИ

•        Недостатня кількість висококваліфікованого персоналу

•        Недостатня інфраструктура.

•        Недостатня кількість та застаріле обладнання для обслуговування

 

МОЖЛИВОСТІ

•        Сприяння зацікавлених сторін щодо збільшення періодичних та капітальних фінансових вливань відповідно до нового стратегічного напрямку

•        Зобов’язання партнерів з розвитку та покращення якості лікарень БГО

•        Покращення служби забезпечення

•        Позитивна громадська думка (позитивний імідж) з точки зору надання послуг

•        Вигоди від державного та приватного партнерства

•        Платоспроможність населення БГО за рахунок залучення до схем страхування та інших форм оплати медичної послуги

РИЗИКИ

•        Збільшення кількості скарг та адміністративних судових розглядів

•        Недостатня кількість медичного персоналу

•        Недостатність забезпечення засобами медичного призначення і поставок товарів та послуг

•        Висока залежність від фінансових субсидій

•        Висока плинність кадрів

 

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ ПИТАННЯ

Використовуючи керівні принципи стратегічних документів МОЗ, було визначено основні стратегічні напрямки.

 1. Лідерство та управління
 2. Клінічні послуги
 3. Клінічні та допоміжні послуги
 4. Навчання та клінічне навчання
 5. Людські ресурси
 6. Фінансовий менеджмент
 7. Інформаційні та комунікаційні технології
 8. Управління якістю та безпекою.

 

Стратегія досягнення завдань (які визначають поточний та плановий стан кожного напрямку):

 1. Лідерство та управління
Лідерство та управління поточний стан плановий стан
Структура БГО Рада правління Підсилити внутрішній аудит в БГО.

Проводити засідання ради БГО.

Заслуховувати звіти головних лікарів закладів охорони здоров’я БГО.

Моніторинг та оцінка роботи закладів охорони здоров’я

2. Клінічні послуги
Клінічні послуги Існуючі підрозділи Заплановані підрозділи
Хірургія Загальна хірургія Подальший розвиток малоінвазивних лікувальних методик ендоскопічного напрямку. Розвиток судинної хірургії.
Внутрішня медицина Загальна внутрішня медицина Розширення реабілітаційних послуг
Педіатрія Відділення, амбулаторний прийом Консультативні послуги
Екстрена медична допомога Відділення анестезіології та інтенсивної терапії Створення відділення екстреної та невідкладної допомоги
Гінекологія

 

Гінекологічне

відділення

Придбання гістероскопічної та лапароскопічної апаратури з метою впровадження малоінвазивних лікувальних методик.
Акушерство ліжкапатології, вагітності, пологове відділення спільного перебування матері і дитини та неонатального догляду Створення умов для впровадження сучасних перинатальних технологій
Медична візуалізація Кабінети УЗД, ендоскопічний, функціональної діагностики та рентгенологічні, кабінет СКТ Розширення спектру послуг
Лабораторія Клініко-діагностична лабораторія з бактеріологічним відділом  Розширення спектру послуг
Психіатрія Кабінети Кабінет в складі консультативної поліклініки
Офтальмологія Кабінети Кабінет в складі консультативної поліклініки
Фтізіатрія Кабінети Кабінет в складі консультативної поліклініки
Дерматовенерологія Кабінети Кабінет в складі консультативної поліклініки
Онкологія Кабінети Кабінет в складі консультативної поліклініки
Наркологія Кабінети Кабінет в складі консультативної поліклініки
Отоларингологія Кабінети Кабінет в складі консультативної поліклініки
3. Навчання та клінічне навчання
Навчання поточний стан плановий стан
Навчання Підготовка медсестер та акушерок. Всі молодші спеціалісти з медичною освітою (сестри медичні, акушерки, лаборанти) регулярно проходять курси підвищення кваліфікації на базі Бахмутського медичного коледжу, а саме – удосконалення через кожні 5 років, при потребі – курси спеціалізації чи стажування. Підготовка та перепідготовка проводиться згідно плану та розкладу учбового закладу. Різноманітна підготовка медсестер, лікарів та допоміжного персоналу. В подальшому планується підготовка та перепідготовка на курсах удосконалення – молодших спеціалістів на базі Бахмутського медичного коледжу, лікарів на базі факультетів післядипломного навчання, медичних академій післядипломного навчання. Лікарі проходять тематичні курси та передатестаційні цикли з наступною атестацією на підвищення або підтвердження діючої кваліфікаційної категорії. Адміністрація сприяє підвищенню кваліфікаційного рівня спеціалістів.
4. Кадрові ресурси
Кадрові ресурси поточний стан плановий стан
Кадрові ресурси •    Набір на роботу кваліфікованих працівників

•   Індивідуальна оцінка кожного медичного робітника

•    Укладання контрактів •    Перевірка внутрішніх правил та положень

•    Оптимізувати штат лікарні •    Розробити стратегію збереження персоналу для зменшення плинності персоналу

•    Набирати більш кваліфікованих кадрів (лікарів та середнього медичного персоналу).

•    Обмін досвідом з національними та іноземними закладами охорони здоров’я

5. Фінансовий менеджмент
Фінанси поточний стан плановий стан
Фінанси •  Річні фінансові звіти

•   Управління активами • Внутрішня ревізія

•Платежі та відновлення

•Управління банкінгом та грошовими потоками, бухгалтерське програмне забезпечення

•Щорічний бюджет

•Річний робочий план

• Комп’ютеризована

система оплати (відкрита клініка)

•Процедурний посібник

•Щорічний зовнішній

аудит

•    Встановити систему розподілу витрат

•    Використання плану управління ризиками

•    Зміцнити білінгову систему

6. Інформаційні та комунікаційні технології
ІКТ поточний стан плановий стан
•    Інтернет

•    Колегії департаменту охорони здоров’я ОДА

• Розробити політику наукової та інформаційної підтримки закладів охорони здоров’я БГО
7. Управління якістю та безпекою
поточний стан плановий стан
Якість забезпечення Моніторинг та оцінка показників здоров’я ЗОЗ БГО Зовнішній аудит силами ради БГО.

Координаційні засідання і аналіз показників

Пацієнт і медичний працівник Відсутня політика безпеки пацієнта Політика управління ризиками, охороною праці та безпекою пацієнта

Комітет з безпеки пацієнта

Пацієнт і сім’я

 

 

Права пацієнта

 

 

Кваліфікована

медична допомога

пацієнтам

 

 

ІНДИКАТОРИ

 1. Покращення доступності та якості медичних послуг матері та дитині:
 • Підвищити відсоток людей, які використовують методи планування сім’ї;
 • Підвищити відсоток жінок, що здійснюють регулярні візити до жіночої консультації;
 • Проводити заходи щодо зниження дитячої смертності;
 • Проводити заходи щодо запобігання материнської смертності;
 • Підвищити відсоток новонароджених, які виписались з пологового будинку на виключно грудному вигодовуванні (%);
 • Контролювати показник направлення вагітних на пологи на третинний рівень (пренатальний центр) у разі необхідності;
 1. Зміцнення, розширення і покращення послуг з профілактики захворювань та пропаганди здоров’я
 • Знизити поширеність ВІЛ серед осіб віком 15-35 років;
 • Контроль відсотку вагітних жінок, які відвідують ЖК, перевірені щодо ВІЛ і знають свої результати;
 • Контроль показника – Відсоток ВІЛ + вагітні жінки, які отримали АРТ;
 • Зменшення кількості пар, які не усвідомлюють небезпеку запобігання передачі ВІЛ від матері до дитини;
 1. Зміцнення здоров’я і здоровий спосіб життя
 • Підвищення кількості занять з санітарно-просвітницької роботи щодо небезпечного вживання алкоголю, паління, наркотичних засобів;
 • Підвищення середньої кількості пацієнтів, які регулярно відвідують щотижневі фізичні програми;
 • Врахування в роботі результатів перевірки санітарними службами екологічного та гігієнічного стану ЗОЗ;
 • Облік кількості звітів про стан довколишнього середовища від санітарних служб;
 1. Безпека пацієнта
 • Безпечне медичне обслуговування;
 • Безпечне поводження з відходами;
 • Управління розпорядженням об’єктами;
 1. Зміцнення, розширення та поліпшення послуг для лікування та контролю захворювань

ВІЛ/СНІД

 • Наявність медичних кабінетів для надання медичної допомоги пацієнтам із ВІЛ;
 • Збільшення питомої ваги охоплення хворих із ВІЛ/СНІД АРТ-терапією;
 • Наявність медичних установ, що надають АРТ-терапію;
 • Зниження захворюваності та поширеності ВІЛ/СНІД;

Неінфекційні захворювання (НІЗ)

 • Підвищення відсотку пацієнтів із НІЗ, пролікованих відповідно до протоколу;
 • Зниження захворюваності та поширеності НІЗ;
 1. Покращення менеджменту галузі

6.1      Планування

 • Підвищення відсотку підготовлених (навчених) працівників;
 • Повнота статистичної облікової інформації;

6.2     Управління

 • Збільшення кількості оперативних та планових нарад та якості підготовки звітів;
 1. Збільшення доступності і якості кадрових людських ресурсів для ОЗО
 • Підвищення відсотку висококваліфікованих кадрів в закладі ОЗ;
 • Збільшення кількості підготовлених кваліфікованих фахівців;
 1. Забезпечення фінансової доступності медичних послуг для всіх верств населення та адекватного фінансування сектора охорони здоров’я
 • Збільшення відсотку самофінансування;
 • Збільшення кількості пацієнтів, яким надано послуги в межах гарантованого пакету медичних послуг;
 • Збільшення підтримки державної політики у галузі охорони здоров’я з боку медиків і населення;
 1. Гарантована географічна доступність до медичних послуг
 • Збільшення відсотку комфортної допомоги в лікарні;
 • Можливість госпіталізації пацієнтів з гострим інфарктом міокарда та гострим порушенням мозкового кровообігу в спеціалізовані відділення;
 • Можливість госпіталізації пацієнтів з політравмою у спеціалізовані відділення;
 • Збільшення числа пацієнтів з ГКС та ГПМК, які отримали тромболітичну терапію;
 • Облік пацієнтів з ГКС, що отримали стентування, та пацієнтів з ГПМК, яким проведено хірургічне лікування в закладах третинного рівня надання медичної допомоги;
 • Збільшення питомої ваги хворих, які отримують медичну допомогу у денних стаціонарах та хірургічних стаціонарах однієї доби від загальної кількості пролікованих;
 • контроль показника рівня хірургічних втручань;
 1. Забезпечення фінансування та оптимізації технологічного процесу надання медичної допомоги
 • Дотримання списку обладнання ЗОЗ;
 • Підвищення відсотку своєчасно обслугованих викликів ЕМД;
 1. Забезпечення доступності застосування та раціонального використання на всіх рівнях якісних препаратів, вакцин та витратних матеріалів
 • Своєчасність закупівлі ліків та розхідних матеріалів;
 • Збільшення відсотку забезпечення ЗОЗ необхідними ліками, вакцинами та матеріалами в межах фінансування;
 1. Забезпечення найвищої досяжної якості здоров’я
 • Збільшення відсотку задоволених від госпіталізації;
 • Контроль середньої тривалості перебування хворого в стаціонарі;
 • Контроль середньорічної зайнятості ліжка;
 • Контроль летальності у стаціонарах від гострого інфаркту міокарда;
 • Контроль летальності в стаціонарах від інсульту;
 • Контроль летальності в стаціонарах від травматизму;
 • Збільшення відсотку позитивних оцінок політики держави у галузі охорони здоров’я;
 • Збільшення відсотку хворих у працездатному віці, які перенесли ГПМК, ГІМ, постраждалі від травм та отримали відновне лікування у ЛВЛ.