План розвитку Маріупольського госпітального округу на 2019-2021 роки

Маріупольський госпітальний округ (далі МГО) – це організаційно-функціональне об’єднання закладів охорони здоров’я до якого увійшли: м. Маріуполь, Мангушський район, Нікольський район, підконтрольні українській владі частина Бойківського району. Чисельність обслуговуваного населення МГО сягає 527 191 чоловік.

Організація і функціонування госпітального округу здійснюється з урахуванням конституційних прав громадян на охорону здоров’я і медичну допомогу.

Метою створення госпітального округу є оптимізація вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, спрямованої на задоволення потреб населення в цьому виді медичної допомоги, а також на підвищення її якості та ефективності, раціонального використовування ресурсів, структурного перебудування закладів охорони здоров’я відповідно до потреб пацієнтів в інтенсивній медичній допомозі; змінення системи фінансування закладів охорони здоров’я з використанням методу глобального бюджету відповідно до договорів про медичне обслуговування населення між відповідними головними розпорядниками бюджетних коштів і закладами охорони здоров’я, які надають вторинну медичну допомогу, а також застосовуючи елементи програмно-цільового методу в бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів в частині витрат на охорону здоров’я за відповідними видами медичної допомоги. Принцип – «гроші йдуть за пацієнтом».

У плані розвитку Маріупольського госпітального округу передбачити відкриття лікарень інтенсивного лікування ІІ рівня з урахуванням доїзду пацієнтів до 60 хвилин та протяжністю не більше 60 кілометрів на базі КУ «Маріупольська міська лікарня №1» та КУ «Маріупольська міська лікарня №4 ім.І.К. Мацука», а планове лікування населення буде забезпечено КУ «Маріупольська міська лікарня № 9 – медико-санітарна частина працівників департаменту морського флоту», ЦРЛ Нікольського району та ЦРЛ Мангушського району. Зазначені зміни максимально наблизять медичну допомогу до пацієнтів, значно зменшать час транспортування бригадами швидкої медичної допомоги пацієнтів в відділення інтенсивної терапії. Робота консультативно-діагностичних центрів забезпечить необхідне обстеження та лікування на до госпітальному етапі і в плановому порядку госпіталізацію пацієнтів в відділення планового лікування. Це значно зменшить перебування пацієнтів на вузькопрофільному дорогому ліжку.

Проведена робота по створенню центра уронефрології з гемодіалізом та центра травматології в КЗ «Міська лікарня №1 м.Маріуполь». Створено ЛОР-центр з малоінвазивною операційною. На 2019 рік заплановано розвиток дорослої стаціонарної інфекційної служби, зміцнення лабораторної служби, оновлення матеріально-технічної бази центру мікрохірургії ока, створення невідкладної неврології з ПІТ, створення відділення екстреної допомоги. До кінця 2018 року в лікарні за підтримки USAID буде створено єдину локальну електрону мережу з повним технічним забезпеченням. До кінця 2018 року за кошти міського та державного бюджетів планується придбання комп’ютерного томографу в рентген кабінет.

На базі КЗ «Маріупольська міська лікарня №4 ім.І.К. Мацука» у 2018 році здійснено відкриття оновленої дитячої стаціонарної інфекційної служби з реанімацією, зміцнення лабораторної служби, створено невідкладну неврологію з ПІТ. Для створення ендокринної хірургії у 2019 році заплановано навчання медичних кадрів. У 2018 році було розроблено проектно-кошторисну документацію хірургічного корпусу, на 2019 рік заплановано відкриття відділення екстреної допомоги.

Розширення мережі комунальних аптек, з урахуванням підтримки місцевого бюджету на передоплату за медичне препарати, дозволить значно знизити ціни для населення. До кінця 2018 року в м.Маріуполі планується відкрити два аптечні пункти, у 2019 році також заплановане розширення мережи підрозділів комунальної аптеки.

На базі КЗ «Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги» у вересні 2018 року створено Кардіосудинний центр. На 2019 рік заплановано створення амбулаторно-поліклінічного відділення функціональної діагностики та завершення капітального ремонту основної будівлі.

На базі КУ «Маріупольська міська лікарня № 9 – медико-санітарна частина працівників департаменту морського флоту» до кінця 2018 року планується відкрити відділення для осіб постраждалих від аварії на ЧАЕС, створення додаткових ліжок для планового та реабілітаційного лікування осіб, які опинилися в тяжких життєвих умовах.

КЗ «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини і жінки» забезпечує надання ургентної та планової допомоги хірургічного, травматологічного, неврологічного, педіатричного (кардіоревматологічного, нефрологічного, гастроентерологічного, ендокринологічної), функціонує дитяча реанімація, відділення патології новонароджених, організовано надання офтальмологічної планової допомоги дітям.

На базі КЗ «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини і жінки» у 2018 році проведено укріплення матеріально-технічної бази шляхом проведення капітальних ремонтів споруд та дооснащення сучасним обладнанням, в січні 2019 року планується відкриття оновленої консультативно-діагностичної поліклініки. В 2019 році планується створення центру медичної реабілітації дітей з порушенням центральної нервової системи, створення спеціальних ліжок дитячої гематології та відкриття відділення дитячої пульмонології, завершення реконструкції хірургічного корпусу з оснащенням медичним обладнанням на загальну суму 12млн. грн. та капітальних ремонтів педіатричного корпусу та дитячого стаціонару.

На базі КУ «Міська лікарня № 10» у 2019 році планується розширення паліативного відділення, в тому числі відкриття дитячих ліжок.

У 2019 році планується відкриття кабінету медично-психологічної допомоги жінкам, які постраждали від гендерного насильства на базі КЗ «Пологовий будинок №2 м.Маріуполя». Планується реконструкція будівлі акушерського корпусу.

Реабілітаційна допомога проводиться на базі КЗ «Міська лікарня № 8».

Акушерсько-гінекологічна допомога буде здійснюватися в КЗ «Перинатальний центр», КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування», КЗ «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини і жінки», КЗ «Пологовий будинок №2».

Загальний обсяг міського бюджету розвитку проектів міської програми галузі охорони здоров’я, які розпочато в 2018 році, складає 256 млн грн.

На базі ЦРЛ Мангушського району діють гінекологічне, хірургічне, інфекційне (змішане дитяче та доросле), терапевтичне, неврологічне (призупинило роботу у зв’язку з відсутністю лікаря) відділення та КДП, стоматологічна допомога надається у денному стаціонарі.

На базі ЦРЛ Нікольського району діють терапевтичне, хірургічне та дитяче інфекційне (з респіраторної патології) відділення, КДП, КДЛ.

Усі лікарні стикаються з проблемою недостатності кваліфікованих кадрів. До того ж, набуває певних розмірів проблема відтоку кадрів у військовий госпіталь на роботу за контрактом, тому що лікарні зобов’язані зберігати робочі місця цих лікарів за ними та виплачувати середню заробітну плату, тому не мають можливості взяти іншого спеціаліста на цю посаду.

Автономізації закладів вторинного рівня

25.07.2018 року на сесії Маріупольської міської ради було прийнято рішення про реорганізацію КЗ «Маріупольська міська лікарня №1» та КЗ «Маріупольська ЛШМД» в комунальні некомерційні підприємства, було встановлено строк 2 місяці з дня публікації для заявлення кредиторських вимог (строк сплив 29 вересня 2018 року). На сесії Маріупольської міської ради, яка відбулась 26 вересня 2018 року, було прийнято рішення про реорганізації КЗ «Маріупольська міська лікарня №4 ім.І.К.Мацука» в комунальне некомерційне підприємство. Встановлено двомісячний строк з дня публікації для заявлення кредиторських вимог (строк сплив 27 листопада).На сесію міської ради, яка відбудеться 26 грудня 2018 року підготовлені проекти рішень «Про затвердження передавального акту, Статуту та Наглядової ради» зазначених підприємств.

28 листопада 2018 року прийнято рішення «Про реорганізації комунальних закладів в комунальні некомерційні підприємства», а саме КЗ «Міська лікарня №8 м.Маріуполя», КЗ «Пологовий будинок №2 м.Маріуполя», КЗ «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки». Встановлено строк 2 місяці з дня публікації для заявлення кредиторських вимог. Після спливу строку на сесії міської ради (лютий 2019) буде розглянуто проект рішення «Про затвердження передавального акту, Статуту та Наглядової ради» зазначених підприємств.

КЗ «Міська лікарня №9 медико-санітарна частина працівників департаменту морського флоту» з 26 вересня 2018 року знаходиться в процесі реорганізації шляхом злиття з «Міською лікарнею №11» та «Вузловою лікарнею станції Маріуполь Донецької залізниці» для оптимізації площ. Тому не може, до завершення зазначеної реорганізації, пройти шлях автономізації. До того ж, зазначена лікарня на теперішній час є єдиним розпорядником бюджетних коштів за державною програмою «Доступні ліки». Автономізація зазначеної лікарні запланована на другий квартал 2019 року.

ЦРЛ Мангушського та Нікольського району на грудень 2018 року не пройшли процедуру автономізації, що унеможливлює їх участь у укладенні договорів на обслуговування з НСЗУ, тому першочерговим завданням для цих лікарень є перехід у комунальні некомерційні підприємства до липня 2019 року.

Розподіл функцій щодо надання

медичної допомоги між учасниками МГО

Лікарні інтенсивного лікування:  КЗ «Міська лікарня №1 м. Маріуполь», КЗ «Маріупольська міська лікарня №4 ім. І. К. Мацука».

Планове лікування: КУ «Маріупольська міська лікарня № 9 – медико-санітарна частина працівників департаменту морського флоту», ЦРЛ Нікольського району, ЦРЛ Мангушського району.

Планове та інтенсивне лікування: КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування», КЗ «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини і жінки», КУ «Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги», КЗОЗ «Перинатальний центр», КУ «Пологовий будинок №2».

Реабілітаційна допомога: КЗ «Міська лікарня № 8».

Паліативна допомога: КУ «Міська лікарня № 10».

Перелік перспективних закладів охорони здоров’я

 • КЗ «Міська лікарня №1 м. Маріуполь»
 • КЗ «Маріупольська міська лікарня №4 ім. І. К. Мацука»
 • КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування»
 • КУ «Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги»
 • КУ «Маріупольська міська лікарня № 9 – медико-санітарна частина працівників департаменту морського флоту»
 • КУ «Міська лікарня № 10»
 • КЗ «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини і жінки»
 • КЗ «Міська лікарня № 8»
 • КЗОЗ «Перинатальний центр»
 • КУ «Пологовий будинок №2».

План розвитку перспективних закладів охорони здоров’я МГО

 • КЗ «Міська лікарня №1 м. Маріуполь»
 1. Відкриття оновленого відділення мікрохірургії ока з оновленою матеріально-технічною базою.
 2. Розвиток дорослої стаціонарної інфекційної служби з гепатологічним центром.
 3. Зміцнення лабораторної служби.
 4. Створення відділення невідкладної медичної допомоги.
 5. Реорганізація надання ургентної та планової хірургічної допомоги – створення багатопрофільних ліжок (гінекологічні, опікові, гнійно-септичні, чисті, хірургічні ліжка).

 

 • КЗ «Маріупольська міська лікарня №4 ім. І. К. Мацука»
  1. Розвиток дитячої стаціонарної інфекційної служби з реанімацією, зміцнення лабораторної служби.
  2. Створення ендокринної хірургії.
  3. Створення приймально-діагностичного відділу невідкладної допомоги.

 

 • КЗ «Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги»
  1. Відкриття відділення судинної хірургії і аритмології з перспективою розвитку в кардіосудинну хірургію.
  2. Створення відділення функціональної діагностики.

 

 • КУ «Маріупольська міська лікарня № 9 – медико-санітарна частина працівників департаменту морського флоту»
 1. Відкрити відділення для осіб постраждалих від аварії на ЧАЕС.
 2. Створення додаткових ліжок для планового та реабілітаційного лікування осіб, які опинилися в тяжких життєвих умовах.

 

 • КУ «Міська лікарня № 10»

Розширення паліативного відділення, в тому числі відкриття дитячих ліжок.

 

 • КЗ «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини і жінки»
  1. Відкриття оновленої консультативно-діагностичної поліклініки.
  2. Створення центру медичної реабілітації дітей з порушенням центральної нервової системи.
  3. Створення спеціальних ліжок дитячої гематології та відкриття відділення дитячої пульмонології.
  4. Завершення реконструкції хірургічного корпусу з оснащенням медичним обладнанням на загальну суму 12млн. грн.
  5. Проведення капітальних ремонтів педіатричного корпусу та дитячого стаціонару.

 

 • КЗ «Міська лікарня № 8»
  1. Реконструкція будівлі.
  2. Закупівля медичного та реабілітаційного обладнання.
  3. Відкриття в Приморській зоні дитячого філіалу.

 

Механізм моніторингу та звітування закладами охорони здоров’я, функціональні потужності яких будуть підвищені до рівня БЛІЛ

Встановити, що лікарні інтенсивного лікування звітують про хід процесу розвитку та поліпшення послуг перед учасниками госпітального округу та населенням, що проживає у межах його території не рідше ніж 1 раз на півроку. Звіт повинен бути опубліковано на сайті лікарні, а у разі відсутності такого на сайтах органів місцевого самоврядування, які відносяться до Маріупольського госпітального округу.

 

 

Опис схеми маршрутів пацієнтів з

Нікольського району

КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь»

 1. Нейрохірургія (цілодобово).
 2. Реанімація (цілодобово).
 3. Анестезіологія.
 4. Неврологія (з 8 до 16 в вихідні, святкові згідно графіку чергувань).
 5. Інсультний центр
 6. Хірургія (з 8 до 16 в вихідні, святкові згідно графіку чергувань).
 7. Травматологія (згідно графіку чергувань).
 8. Терапія
 9. Кардіологія
 10. Гінекологія.
 11. Урологія (згідно графіку чергувань).
 12. Офтальмологія (згідно графіку чергувань).
 13. Отоларингологія (згідно графіку чергувань).
 14. Центр крові

КЗ «Маріупольська міська лікарня №1»

 1. Гемодіаліз.
 2. Гематологія (цілодобово).
 3. Комбустіологія (цілодобово).
 4. Урологія (згідно графіку чергувань).
 5. Офтальмологія (згідно графіку чергувань).
 6. Отоларингологія (згідно графіку чергувань).

КЗ «Маріупольська міська лікарня №4 ім.І.К. Мацука»

 1. Ендокринологія (цілодобово).
 2. Реанімація
 3. Торакальний центр
 4. Інфекції, гострі кишкові інфекції (дорослі, дитячі).
 5. Отоларингологія (згідно графіку чергувань).

КЗ «Маріупольська міська лікарня №9 – медико – санітарна частина працівників департаменту морського флоту»

 1. Пульмонологія дитяча.

КЗ «Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги»

 1. Кардіосудинний центр.
 2. Щелепно-лицьове відділення.

КЗОЗ «Перинатальний центр м.Маріуполь»

 1. Пологове

КЗ «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки»

 1. Травматологія дитяча
 2. Неврологія дитяча
 3. Реанімація дитяча
 4. Кардіологія дитяча
 5. Ендокринологія дитяча
 6. Гастроентерологія дитяча
 7. Пульмонологія дитяча
 8. Офтальмологія дитяча
 9. Неонатологія
 10. Хірургія дитяча

 

Опис схеми маршрутів пацієнтів з

Мангушського району

 

КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь»

 1. Нейрохірургія (цілодобово).
 2. Реанімація (цілодобово).
 3. Анестезіологія.
 4. Неврологія (з 8 до 16 в вихідні, святкові згідно графіку чергувань).
 5. Інсультний центр
 6. Хірургія (з 8 до 16 в вихідні, святкові згідно графіку чергувань).
 7. Травматологія (згідно графіку чергувань).
 8. Терапія
 9. Кардіологія
 10. Гінекологія.
 11. Урологія (згідно графіку чергувань).
 12. Офтальмологія (згідно графіку чергувань).
 13. Отоларингологія (згідно графіку чергувань).
 14. Центр крові

КЗ «Маріупольська міська лікарня №1»

 1. Гемодіаліз.
 2. Гематологія (цілодобово).
 3. Комбустіологія (цілодобово).
 4. Урологія (згідно графіку чергувань).
 5. Офтальмологія (згідно графіку чергувань).
 6. Отоларингологія (згідно графіку чергувань).
 1. Опіки

КЗ «Маріупольська міська лікарня №4 ім.І.К. Мацука»

 1. Ендокринологія
 2. Дитяча реанімація
 3. Торакальний центр
 4. Інфекції, гострі кишкові інфекції (дорослі, дитячі).
 5. Отоларингологія (згідно графіку чергувань).

КЗ «Маріупольська міська лікарня №9 – медико-санітарна частина працівників департаменту морського флоту»

 1. Пульмонологія

КЗ «Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги»

 1. Кардіосудинний центр

КЗОЗ «Перинатальний центр м.Маріуполь»

 1. Акушерська та неонатальна допомога вагітним та новонародженим

КЗ «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки»

 1. Травматологія дитяча
 2. Неврологія дитяча
 3. Реанімація дитяча
 4. Кардіологія дитяча
 5. Ендокринологія дитяча
 6. Гастроентерологія дитяча
 7. Пульмонологія дитяча
 8. Офтальмологія дитяча
 9. Неонатологія
 10. Хірургія дитяча

Опис схеми маршрутів пацієнтів з

Бойківського району

 

КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь»

 1. Нейрохірургія (цілодобово).
 2. Реанімація (цілодобово).
 3. Анестезіологія.
 4. Неврологія (з 8 до 16 в вихідні, святкові згідно графіку чергувань).
 5. Інсультний центр
 6. Хірургія (з 8 до 16 в вихідні, святкові згідно графіку чергувань).
 7. Травматологія (згідно графіку чергувань).
 8. Терапія
 9. Кардіологія
 10. Гінекологія.
 11. Урологія (згідно графіку чергувань).
 12. Офтальмологія (згідно графіку чергувань).
 13. Отоларингологія (згідно графіку чергувань).
 14. Центр крові

КЗ «Маріупольська міська лікарня №1»

 1. Гемодіаліз.
 2. Гематологія (цілодобово).
 3. Комбустіологія (цілодобово).
 4. Урологія (згідно графіку чергувань).
 5. Офтальмологія (згідно графіку чергувань).
 6. Отоларингологія (згідно графіку чергувань).
 1. Опіки

КЗ «Маріупольська міська лікарня №4 ім.І.К. Мацука»

 1. Ендокринологія
 2. Дитяча реанімація
 3. Торакальний центр
 4. Інфекції, гострі кишкові інфекції (дорослі, дитячі).
 5. Отоларингологія (згідно графіку чергувань).

КЗ «Маріупольська міська лікарня №9 – медико-санітарна частина працівників департаменту морського флоту»

 1. Пульмонологія

КЗ «Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги»

 1. Кардіосудинний центр

КЗОЗ «Перинатальний центр м.Маріуполь»

 1. Акушерська та неонатальна допомога вагітним та новонародженим

КЗ «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки»

 1. Травматологія дитяча
 2. Неврологія дитяча
 3. Реанімація дитяча
 4. Кардіологія дитяча
 5. Ендокринологія дитяча
 6. Гастроентерологія дитяча
 7. Пульмонологія дитяча
 8. Офтальмологія дитяча
 9. Неонатологія
 10. Хірургія дитяча