Про стан впровадження в Донецькій області Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості »

Законом України «Про  підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»  визначені правові, організаційні засади і напрями регулювання розвитку системи охорони здоров’я у сільській місцевості для забезпечення гарантій рівного доступу громадян до якісного медичного обслуговування.

Встановлено, що:

  • підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості є одним із пріоритетних напрямів державної політики у сферах охорони здоров’я та регіонального розвитку;
  • підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості забезпечується шляхом здійснення заходів з розроблення, затвердження, фінансування, виконання державних цільових програм, спрямованих на поліпшення, збереження та відновлення здоров’я населення, надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам для розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості;
  • Кабінет Міністрів України визначає порядок та критерії забезпечення за рахунок коштів державного бюджету закладів охорони здоров’я в сільській місцевості обладнанням та транспортними засобами, необхідними для медичного обслуговування населення тощо.

Цей закон є частиною медичної реформи і дає можливість разом з місцевою владою вирішити нагальні проблеми сільської медицини, а саме: відсутності лікарів, погано обладнаних амбулаторій  та ФАПів.

 Що зміниться в сільській медицині?

Передусім, первинна медицина в селі мусить стати доступною та якісною. Тому медичні заклади вже сьогодні стають автономними та самокерованими (для цього діє закон про автономізацію – Закон України від 6 квітня 2017 року № 2002-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я». Не менш важливо для медичних закладів первинного рівня  отримати реальне фінансування — і це буде зроблено відповідно до  Закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», та  відповідно до Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів». Тобто передбачається  запровадження принципу “гроші ходять за пацієнтом”. Медики в селах зможуть заробляти гідні гроші.

Відповідно до нормативних документів необхідно  створити у сільській місцевості спроможну мережу закладів первинної медичної допомоги, побудувати або дообладнати лікарські амбулаторії. Майже всюди треба вирішувати питання громадського транспорту та доїзду пацієнтів до лікарів.

Слід зазначити, що Донеччина вже має наявну мережу закладів охорони здоров’я первинного рівня. В  рамках реформи системи охорони здоров’я  2011-2012 років  вдалося  провести юридичне структурно-функціональне розмежування  між первинною та вторинною медичною допомогою. Створені  центри первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД), як юридичні особи, з мережею підпорядкованих структурних підрозділів, наближених до місць проживання населення (лікарські  амбулаторії загальної практики – сімейної медицини,  фельдшерсько-акушерські пункти (ФАП) та фельдшерські пункти(ФП).

Оскільки Донеччина має особливі географічні умови ми зберегли ту мережу, яка є в області, тобто в спроможній мережі ми залишили всі заклади первинної медичної допомоги – амбулаторії і ФАПи.

04.04.2018  керівництво департаменту представило проект мережі закладів охорони здоров’я первинного рівня  на розгляд  комісії  Міністерства охорони здоров’я  та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. План спроможної мережі було  погоджено та рекомендовано до затвердження.

На сьогодні мережа   закладів охорони здоров’я сільській місцевості Донецької області складається з 14 закладів первинної медико-санітарної допомоги (11 районних ЦПМСД та в 3 громадах – Лиманська, Соледарська,  Олександрівська).  Все населення у кількості  515182 (26,5% ) обслуговується в ЦПМСД.  В структуру  ЦПМСД   входять 131 лікарська  амбулаторія та 316 ФАПів, які обслуговують 730 населених пунктів  області.

Розпорядженням Голови обласної державної адміністрації керівника військово-цивільної адміністрації від 29.05.2018 №669/5-18 затверджена  спроможна мережа надання первинної медичної допомоги в Донецькій області.

Станом на 01.07.2018  в Донецькій  області зареєстровано 1387 штатних посад лікарів, які працюють на первинці. Відповідно на первинці у сільській місцевості -295. Зайнято лікарських посад -175,5. Фізичних осіб працює – 117. Відсоток укомплектованості фізичними особами складає  40 . Вакантних посад лікарів – 119.5.

 На реалізацію  заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості  Донецька область отримала  субвенції з державного бюджету 119 млн. 607 тис. грн., яка спрямовується на:

1.Реалізацію проектів будівництва  комунальних закладів охорони здоров’я у сільській місцевості.

2.Придбання медичного обладнання, устаткування та засобів відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення конкретного типу закладу охорони здоров’я в обсязі, необхідному для надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги, зокрема: медичної апаратури, інструментарію,

3.Розвиток транспортної та телекомунікаційної інфраструктури, включаючи забезпечення закладів охорони здоров’я широкосмуговим доступом до мережі Інтернет, забезпечення сучасними технічними та інформаційно-програмними засобами для функціонування електронної системи охорони здоров’я та телемедицини;

4.Здійснення заходів, щодо забезпечення службовим житлом  та службовим автотранспортом медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я, що працюють у сільській місцевості.

Цих грошей не вистачить, щоб повністю вирішити всі проблеми сільської медицини, але разом з тим цих грошей цілком достатньо, щоб довести ефективність розпочатих змін.

Впродовж  2017 року  нами було проведено інвентаризацію  будівель та споруд, де надається  первинна медична допомога у сільській місцевості.  Лікувальними  закладами  надано 61 будівля  яка  потребувала оновлення.

Ми розглядали питання доцільності реконструкцій та ремонту існуючих амбулаторій, і вирішили якщо в селі функціонує амбулаторія у так званій «шевченківській хаті», то не має  сенсу вкладати туди великі кошти щоб зробити  гарний заклад, краще побудувати типову амбулаторію в центрі села. Враховувалися також багато інших чинників, такі як логістика, наявність комунікацій, фінансова спроможність громади тощо.

Було відібрано 24 об’єкта  для будівництва. Проекти охоплюють всі адміністративні території. Відповідно до потреб планується будівництво –

11 амбулаторій на 1-2 лікаря  з житлом для медичних працівників,

9 амбулаторій на 1-2 лікаря,

2 амбулаторії на 3-4 лікаря, та

2 амбулаторії на 5-7 лікарів.

 На будівництво нових амбулаторій та їх облаштування планується  витратити 131,567 млн. грн., з них:

119,607 млн. грн.  – це обсяг фінансування з держбюджету на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості і  ОТГ  та 11.960 млн. грн., спів фінансування з місцевих бюджетів  у розмірі 10%.

Обсяг субвенції 2018 року, передбачений на здійснення заходів, спрямованих на розвиток сільської медицини – 29,9 млн. грн. Кошти планується витратити на придбання нових автомобілів для всіх збудованих амбулаторій та оновлення  медичного обладнання, а також придбання електронного устаткування відповідно до табелю оснащення з метою застосування телемедичних технологій.

Застосування телемедичних технологій дозволить лікарю дистанційно консультувати медичних працівників та пацієнтів.

Слід зазначити, що сьогодні  це вже застосовується між Центральною районною лікарнею у м. Бахмут та амбулаторіями  Бахмутського району.

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розроблені генеральні плани майбутніх амбулаторій з експлікацією приміщень та необхідними вимогами до будівництва й оснащення.

Розпорядженням Голови обласної державної адміністрації керівника військово-цивільної адміністрації від 13.06.2018 № 771/5-18 визначено комунальне підприємство «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» виконавцем централізованих заходів з будівництва (нове будівництво, в тому числі виготовлення проектної документації) комунальних закладів охорони здоров’я у сільській місцевості, придбання медичного обладнання, устаткування та засобів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

Закон є частиною медичної реформи і дає можливість разом з місцевою владою вирішити більшість нагальних  питань. Багато громад вже кажуть, що вони готові співфінансувати у повному обсязі зазначені проекти та забезпечити  підтримку створенної нової інфраструктури. Наша загальна мета — щоб лікар в селі надавав первинну медичну допомогу на тому самому рівні, що і в місті.

 

Починаючи з жовтня 2017 року керівництвом  облдержадміністрації було запропоновано розпочати роботу з виконання  проектів відведення земельних  ділянок під будівництво амбулаторій. Станом на сьогодні повну процедуру з реєстрацією права власності на земельну ділянку в реєстраційній службі Укрдержреєстрі  виконано  в об’єднаних територіальних громадах Лимана та Соледара,  а також у Нікольському, Волноваському  районах. В стадії близької до завершення ці роботи у  Добропільському,  Великоновоселківському,  Слов’янському, Покровському районах та Олександрівській ОТГ. Значно пізніше розпочато роботи у  Бахмутському, Мар’їнському, Мангушському районах.

Нагадуємо, що фінансування будівництва буде розпочато тільки після повного пакету документів на земельну ділянку.

Пропонуємо:

  1. Комунальному підприємству «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» прискорити розробку проектно-кошторисної документації будівництва нових амбулаторій.
  2. Міським головам, головам райдержадміністрацій, керівникам військово-цивільних адміністрацій, головам рад ОТГ вжити невідкладних заходів щодо до оформлення та Реєстрації прав власності на земельну ділянку в реєстраційній службі Укрдержреєстрі.
  3.  Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації забезпечити придбання медичного  обладнання та медичного транспорту для вновь створених амбулаторій, відповідно до табелю оснащення.

Завантажити слайди презентації