Проект Регіональної програми «Профілактика та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2018 – 2022 роки»

 У Донецькій області, як і в Україні в цілому, зберігається напружена демографічна ситуація, за якої рівень смертності перевищує рівень народжуваності. Загальний коефіцієнт народжуваності 2015-2016 років залишається без змін та складає – 700 на 100 тис. населення. Загальний коефіцієнт смертності з кожним роком залишається на високому рівні (2016 – 1503,6 на 100 тис. населення).

Хвороби системи кровообігу є провідними в структурі захворюваності, інвалідності дорослого населення, особливо працездатного віку. За статистичними даними у 2017 року рівень первинної захворюваності залишився на попередньому рівні порівняно з 2016 роком та перевищує показник   2015 року на 7,9 відсотків (2017 – 6274 на 100 тис. осіб, в 2016 – 6376, 2015 – 5815 на 100 тис. осіб).

Щорічно визнаються інвалідами більше 1,5 тис. осіб з приводу хвороб серцево-судинної системи, у тому числі понад 1000 – працездатного віку.

Смертність населення від серцево-судинних захворювань у 2016 році становила 528,6 на 100 тис. населення, в тому числі від ішемічної хвороби серця – 311,7 на 100 тис. населення. В структурі смертності населення хвороби серцево-судинної системи займають перше місце – 66,5 % серед усіх хвороб, насамперед, від гострих порушень мозкового кровообігу (ГПМК) та гострого коронарного синдрому (ГКС) – 18 % та 20,9 % відповідно.

Майже 35 % пацієнтів, що перенесли ГПМК, потребують сторонньої допомоги, а 20 % не можуть самостійно пересуватися. Лише 10-15 % хворих можуть повернутися до колишньої роботи. ГПМК накладає особливі зобов’язання на членів родини хворого, значно знижуючи їх трудовий потенціал.

Причини ГПМК та ГКС пов’язані з поширенням факторів ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань.

До керованих факторів ризику відносяться – вага, зловживання алкоголем, паління, артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, цукровий діабет, низька фізична активність, психосоціальний стрес.

Профілактика факторів ризику є пріоритетним напрямком сучасної медицини.

Корекція лише одного фактору ризику – артеріальної гіпертензії – дозволяє знизити захворюваність ГПМК на 50-70 %, захворюваність ГКС – на 30%.

Реалізація Урядової програми «Доступні ліки», запровадженої постановами Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2016 року № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» (зі змінами) та від 17 березня 2017 року № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» (зі змінами), яка передбачає забезпечення хворих на серцево-судинні захворювання лікарськими засобами за системою реімбурсації, тобто часткове або повне відшкодування вартості лікарських засобів за рахунок державного бюджету, допомагає позитивно попередити інвалідність та смертність.

Прийняття регіональної програми, направленої на підтримку та координацію зусиль держави та органів місцевого самоврядування щодо профілактики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, є необхідним кроком для зниження захворюваності на серцево-судинні та судинно-мозкові хвороби серед населення та покращення якості життя.

Мета та основні завдання програми

Метою регіональної програми «Профілактика та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2018 – 2022 роки» є запобігання та зниження рівня захворюваності від серцево-судинних і судинно-мозкових хвороб, інвалідності та смертності від їх ускладнень, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя населення Донецької області.

Основними завданнями програми є:

 1. Профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.
 2. Забезпечення своєчасної ранньої діагностики серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань.
 3. Вдосконалення методів сучасного лікування і реабілітації при серцево-судинних та судинно-мозкових захворюваннях.

Пріоритетні напрями виконання програми

 

Соціально-економічна сфера

 1. Інформування населення з метою підвищення рівня обізнаності щодо факторів ризику, профілактики та лікування ССЗ та СМЗ.
 2. Проведення просвітницьких заходів з питань охорони здоров’я, формування і заохочення до здорового способу життя

 

Медична сфера

 1. Профілактика серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань:

– створення реєстру громадян із факторами ризику захворювань на серцево-судинні та судинно-мозкові хвороби з подальшим патронажем оперованих хворих;

 

– впровадження сучасних стандартів профілактики серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань.

 1. Своєчасна діагностика та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань:

підготовка спеціалістів з питань надання сучасної та кваліфікованої медичної допомоги хворим неврологічного та кардіологічного профілів;

забезпечення закладів охорони здоров’я первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою,

впровадження стандартів та клінічних протоколів ведення хворих, які перенесли гострі серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання та інвазивні кардіологічні та кардіохірургічні втручання, а також втручання на магістральних судинах голови та шиї;

забезпечення функціонування Регіонального нейро-судинного центру на базі КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполя»

забезпечення функціонування відділення рентген-ендоваскулярної хірургії на базі КУ «Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги»

удосконалення методів сучасного лікування серцево-судинних захворювань в умовах відділення кардio- та рентгенваскулярноi хірургії, відкриття операційної, обладнаною апаратом штучного кровообігу, для проведення операцій на відкритому серці.

забезпечення медичних закладів УЗД – апаратами для виконання доплерографії судин головного мозку, шиї.

підготовка фахівців: лікарів – рентгенологів, рентген – лаборантів для МСКТ, МРТ, лікарів – ангіонейрохірургів, ангіохірургів, які спроможні виконувати операційні втручання на відкритому серці та периферійних судинах, а також лікарів — анестезіологів, перфузіологів.

 1. Розвиток системи медичної реабілітації хворих:

запровадження стандартів та клінічних протоколів лікарняного етапу реабілітаційного лікування хворих з ГПМК, ГКС, після хірургічного лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;

створення відділення реабілітаційного лікування для хворих з ГПМК та ГКС у ранньому післяопераційному періоді на базі КЛПЗ «Слов’янська центральна районна лікарня» з наявністю ангіохірургічних ліжок, та відділень у міських та центральних районних лікарнях, дільничних лікарнях;

удосконалення системи направлення хворих на реабілітаційне лікування  в умовах санаторно-курортних закладів.

 

Медіа супровід програми

 1. Розміщення в засобах масової інформації освітніх матеріалів стосовно профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;

 

 1. Організація проведення та забезпечення участі спеціалістів у семінарах, конференціях, симпозіумах, інших заходах з проблем профілактики та лікування ускладнень серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.

 

Фінансове забезпечення програми

Виконання заходів програми здійснюватиметься у межах видатків державного, обласного бюджету, бюджетів міст та районів, об’єднаних територіальних громад та інших джерел, не заборонених законодавством, на відповідний рік.

 

Мониторинг і контроль за виконанням програми

Загальний моніторинг і контроль за реалізацією програми здійснює облдержадміністрація, поточну координацію – департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.

Для визначення необхідності корегування програми щорічно проводиться аналіз ефективності дії програми, виходячи з фактичних показників моніторингу (рівень смертності населення від серцево-судинних та судинно мозкових хвороб, рівень летальності від інфаркту міокарду та інсульту, забезпеченість кадрами медичних закладів тощо).

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

 

Очікувані результати виконання програми.

Виконання регіональної програми надасть змогу досягти в області:

 • зниження рівня захворюваності населення на 5 %;
 • зниження рівня первинної інвалідності, зумовленої серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями у працездатному віці до 5%;
 • зниження рівня смертності населення від серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб на 5%;
 • зниження рівня летальності при інсульті до 15%;
 • зниження рівня летальності від інфаркту міокарду до 15%, а при використанні інвазивних методів реперфузійної терапії до 5%.

Таким чином прийняття регіональної програми, направленої на підтримку та координацію зусиль держави та органів місцевого самоврядування щодо профілактики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, є необхідним кроком для зниження захворюваності та покращення якості життя населення Донецької області.

 

Завантажити Додаток до програми  “Завдання та заходи регіональної програми «Профілактика та лікування серцево-судинних та  судинно-мозкових захворювань» на 2018 – 2022 роки”