ПРОЕКТ РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ “Про стан виконання заходів щодо зниження показника малюкової смертності Донецькій області за   9 місяців 2017 року”

ПРОЕКТ РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ

Про стан виконання заходів щодо зниження показника малюкової смертності Донецькій області за   9 місяців 2017 року

 

Малюкова смертність – це індикатор, який відображає усі види допомоги дітям і матерям  та є одним із показників благополуччя населення.

Показник малюкової смертності (МС) за результатами  звітного періоду залишається практично без змін та складає  9,1 на 1000 живонароджених (9 місяців 2016 9,2‰).   Померло 87 дітей на першому році життя проти 125 за  аналогічний період попереднього року. Із загальної кількості  померлих дітей  43,7% (38 із 87)  при народженні мали критичну масу тіла (до 1500 грн.).

Вищим за середньообласного є показник  МС в мм. Авдіївці – (32,3‰), Бахмут – (26,6‰), Лиман – (9,2‰).

Структура малюкової смертності відповідає державній. В структурі малюкової смертності перше місце, як і раніше, займають причини, пов’язані з виношуванням вагітності та пологами – 59,8%.

Зниження показника МС відбулося в класах:причина перинатального періоду – на 6,9% (2016 рік – 59,8 на 10000; 2017 рік – 39,9   відповідно); інфекційні захворювання  – в 1,3 рази  (2016 рік – 6,1 на 10000; 2017 рік – 4,6   відповідно). В той же час показник МС від перинатальних причин перевищує

середньообласний в  мм. Бахмут (65,7), Костянтинівка (57,8), Покровськ (67,7), Дружківка – (42,6).

Зростання показника відбулося в класах: вроджені вади розвитку – практично в 1,5 рази (2016 рік  – 10,0 на 10000; 2017 рік – 14,6 відповідно); нещасні випадки (2016 рік – 2,3; 2017 рік –  4,6 на 10000 новонароджених).

Із 6 нещасних випадків 66,6% (4 випадки) зафіксовано в м. Маріуполь. Показник МС за даною причиною перевищує середньообласний в 2,5 рази.

Високий показник МС від вроджених вад розвитку  пояснюється  питомою вагою вагітних (70%) небажаючих переривати вагітність з різних причин, незважаючи на пренатально поставлений діагноз (мм.Покровськ (2), Костянтинівка, Краматорськ (3), Маріуполь (3 випадки), Бахмут (1). Негативно вплинуло на цей показник несвоєчасна постанова вагітних на облік, що не дозволило провести переривання вагітності (мм. Краматорськ, Маріуполь, Селидове).

В інших випадках це вроджені вади серця діагностика яких утруднена у зв’язку з відсутністю  у комплекті ультразвукових апаратів жіночих консультацій міст та районів кардіологічних датчиків.

Таким чином, від керованих  причин (захворювання органів дихання, інфекційних хвороб, нещасних випадків) померло 10 малюків що склало 11,5% від загальної кількості померлих.  В 20%  діти виховувалися в родинах медико-соціального ризику ( м. Маріуполь, Добропілля).  Для збереження життя цих дітей не були використані усі можливості області, а саме влаштування дітей в КУОЗ «Краматорський будинок дитини «Антошка».

Протягом звітного періоду в цьому закладі  померло 4 дитини, у тому числі 50% на першому році життя (2016 рік – 3 дитини). Загальний показник дитячої смертності залишився на рівні попереднього року 2,0 на 100 дітей, які пройшли через будинок дитини. В той же час  МС  має тенденцію до збільшення: 2017 рік – 2,9; 2016  рік – 2,0 відповідно.

В структурі дитячої смертності провідне місце займає патологія нервової системи (2 випадки – набута  та вроджена гідроцефалія), множенні вади розвитку (1 випадок), захворювання нервової системи – менінгоенцефаліт.  Негативно впливає на формування показника надходження до інтернатної установи дітей недообстеженних та у важкому стані (мм. Добропілля, Краматорськ).

Зменшився відсоток дітей померлих вдома: 10 малюків – 11,5% від загальної кількості померлих дітей (2016 рік – 17 дітей – 13,6%). Випадки смерті дітей вдома зареєстровані в мм.  Маріуполь (4), Краматорськ (2), Селидове, Бахмут, Добропілля, Торецьк по одному випадку.

В структурі смертності вдома 60% (6 випадків)  займають  механічна асфіксія, асфіксія блювотними масами (Маріуполь (4)), Торецьк, Краматорськ.

30% (3 випадки) – це синдром раптової смерті  грудної дитини (Бахмут, Краматорськ, Селидове), який має місце в усьому світі як причина смерті.

В одному випадку  смерть настала вдома на 3 добу після виписки з  пологового відділення (м. Добропілля). Причина смерті  встановлюється органами судово-медичної експертизи.  До теперішнього часу остаточний судово-медичного діагнозу ще не сформовано, щодо не надає можливість проаналізувати причини смерті дитини та дії медичних працівників на усіх етапах надання медичної допомоги вагітній, роділлі, породіллі, новонародженій дитині. Існує тенденція щодо несвоєчасного формування патологоанатомічних діагнозів, що не дозволяє приймати дійові заходи щодо її  зниження в найкоротший час.

Актуальним залишається питання щодо організації роботи виїзної неонатологічної консультативної бригади для новонароджених південного регіону.

Відсутність взаємодії між первинним та вторинним рівнями надання медичної допомоги, ліквідація посад районних педіатрів, котрі би поєднували усі рівні надання медичної допомоги, у тому числі роботу відомчих лікувально-профілактичних установ, у разі їх збереження, негативно впливає на якість  надання медичної допомоги дітям та приводить до  негативних наслідків в організації роботи служби охорони материнства та дитинства (Волноваський район).

В деяких регіонах заступники головних лікарів ЦМЛ, ЦРЛ усунулися від виконування своїх посадових інструкцій. Робота відділень роками не контролюється, сучасні передові методики лікування в роботі не використовуються, контроль за якістю лікувального процесу не здійснюється (Нікольський р-н).

Потребує перегляду робота фахівців, які надаються медичну допомоги дітям в інфекційних відділеннях.  Без спеціалізації з «дитячих інфекцій» лікар-педіатр юридично не має право надавати медичну допомогу дітям з інфекційною патологіє КЛПЗ «Лиманська центральна районна лікарня»,
КЗ «Сіверська міська лікарня».

Для надання високваліфікованої допомоги заклади, де надається допомога новонародженим та дітям, потребують переоснащення. Це стосується КЗОЗ «Бахмутська  центральна районна лікарня», де найвищий показник МС протягом 2-х років, КЗОЗ «Добропільська лікарня інтенсивного лікування»,  де  у відділенні новонароджених працює 2 апарати «Малятко», які за технічними умовами використовувати новонародженим неможливо.

Заслухавши доповідь головного спеціаліста відділу  лікувально-профілактичної допомоги дітям та матерям  департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації  Коваленко Н.В.

 

КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА:

 

  1. Незважаючи на позитивну динаміку у зниженні показника МС в області є певні резерви для її зниження.

 

  1. Начальникам управлінь, відділів охорони здоров’я міських рад та райдержадміністрацій, головним лікарям ЦМЛ, МЛ, ЦРЛ, ЦПМСД:

 

2.1. Опрацювати  механізм взаємодії між первинним і вторинним рівнями надання медичної допомоги дітям, у разі необхідності з лікувально-профілактичними закладами інших відомств,  з  питань, направлених на зниження малюкової смертності.

                                                                                     Постійно

         2.2. Визначитися з міськими/районними педіатрами з урахуванням їх кваліфікації  та надати їм повноваження щодо контролю за показником МС на первинному та вторинному рівнях надання медичної допомоги з урахуванням висновків  міських та районних акушер-гінекологів, неонатологів.

                                                                           Постійно

2.3. Переглянути посадові інструкції заступників головних лікарів  ЦМЛ,ЦРЛ з лікувальної роботи  та заслухати їх роботу за результатами 2017 року щодо зниження показника МС.

                                                                            Лютий 2018 року

          2.4. Вжити заходів щодо направлення фахівців, які надають медичну допомогу дітям в умовах дитячих і інфекційних відділеннях або в інфекційних відділеннях для дорослих,  на спеціалізацію за фахом «дитячі інфекційні хвороби».

                                                                                     І квартал 2018 року

 

2.5. Укомплектувати посади дитячих патологоанатомів фізичними особами та вжити заходи щодо своєчасного формування патологоанатомічних діагнозів.

                                                                                     Постійно

         2.6. Вжити заходів щодо укомплектування  лікувально-профілактичні установи, де надається медична допомога новонародженим та дітям, сучасною дихальною, слідкуючою, реанімаційною апаратурою.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Постійно

         2.7. Здійснювати перевід дітей на стаціонарне лікування в інші області лише після заключення консиліуму, до складу якого обов’язково залучати міських та районних  фахівців, та узгодження питання переводу з фахівцями департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Постійно

         2.8. Забезпечити своєчасне письмове  інформування служби у справах дітей стосовно  малюків, які опинилися в складних життєвих обставинах, та вжити заходів щодо налагоджування зворотного зв’язку із службами з зазначеного питання.

                                                                                     Постійно

 2.9.  Визначити у 2018 році фінансування галузі охорони здоров’я пріоритетним.

                                                                           Постійно

           2.10.  Питання щодо переводу дітей до КУОЗ « Краматорський будинок дитини «Антошка» узгоджувати з головним спеціалістом по координації роботи з дітьми – сиротами та дітьми, залишеними без батьківського піклування департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Бежок Н.В.

                                                                           Постійно

2.11. Укомплектувати апарати для проведення пренатальної  ультразвукової  діагностики             кардіологічними датчиками.

                                                                           І півріччя 2018 року

       2.12. Розробити маршрут пацієнта за профілями «соматична патологія», «дитячі інфекційні хвороби»,       «нейрохірургічна патологія».

                                                                                                             Терміново

  1. Рекомендувати начальнику відділу охорони здоров’я Краматорської міської ради (Мельник):
  2. 3.1. Залучати співробітників кафедри педіатрії, неонатологів і дитячих інфекцій Донецького Національного медичного університету для організації лікувально – консультативної допомоги.

        Постійно

      3.2. Вжити заходів щодо прискорення створення на базі КМУ «Міська лікарня   № 1» перинатального                     центру ІІ рівня.

      Терміново

  1. В.о. директора КЛПУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги, швидкої допомоги та медицини катастроф» (Кіяшко) вжити заходів щодо організації роботи виїзної неонатологічної консультативної бригади для новонароджених південного регіону.

                                                                                              І півріччя 2018

  1. Начальнику відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям та матерям управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Дорошенко):

 

5.1. Розглянути питання щодо створення в області виїзної мобільної бригади для надання консультативної          допомоги дітям та матерям  з залученням головних позаштатних спеціалістів департаменту, співробітників           кафедри педіатрії, неонатології і дитячих інфекцій ДонНМУ.

                                                                                             І півріччя  2018

        5.2. Провести аудит роботи апаратури закупленої за кошти обласного бюджету.

І півріччя  2018

  1.  Головному спеціалісту відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям та матерям управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Коваленко):

 

6.1. Поновити засідання клініко-експертних комісій департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з розбору випадків малюкової смертності з залученням співробітників кафедри педіатрії, неонатології і дитячих інфекцій Донецького НМУ.

                            Терміново

      6.2. Здійснити заходи щодо  проведення селекторних нарад з малюкової смертності.

                                                                                    Щоквартально

  1. Головному лікарю КЗОЗ “Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики” (Гудина) розглянути питання щодо впровадження автоматизованої статистично – звітної  програми з дитячої смертності, у тому числі малюкової.

                                                                                            І півріччя 2018

  1. Головному лікарю КЗОЗ «Перинатальний центр м. Маріуполь» (Комлеву) активізувати роботу обласного центру з підтримки грудного вигодовування.

                                                                                                        Постійно