Проект рішення підсумкової колегії

РІШЕННЯ ПІДСУМКОВОЇ КОЛЕГІЇ
(проект)

Основні стратегічні напрями діяльності органів та закладів охорони здоров’я Донецької області на 2017 рік
І. Розвиток мережі лікувально-профілактичних закладів Донецької області
1. Первинна медико-санітарна допомога:
– розвиток мережі та інфраструктури первинної медико-санітарної допомоги для забезпечення належної якості та доступності медичної допомоги населенню з урахуванням нормативу забезпеченості амбулаторіями загальної практики – сімейної медицини;
– вирішення кадрового забезпечення первинного рівня;
– дооснащення закладів первинної медичної допомоги відповідно до табелю оснащення, затвердженого галузевими нормативними документами, проведення ремонтних робіт;
– впровадження та організація у пілотному регіоні (Бахмут) електронного документообігу;
– популяризація здорового образу життя.
2. Екстрена медична допомога:
– закінчення створення єдиної диспетчерської;
– поточне оновлення автомобільного парку відповідним сертифікованим санітарним транспортом відповідно до нормативів, затверджених галузевими наказами МОЗ України;
– кадрове та матеріально-технічне забезпечення служби екстреної медичної допомоги;
– доведення приміщень підрозділів Центру екстреної медичної допомоги до належного інженерно-технічного стану шляхом проведення капітальних та поточних ремонтів.
3. Вторинний рівень надання медичної допомоги:
– створення госпітальних округів та формування їх меж;
– створення госпітальних наглядових рад та розробка проектів планів розвитку госпітальних округів;
– визначення видів та обсягу надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я в межах кожного госпітального округу;
– оптимізація ліжкового фонду закладів вторинного рівня з урахуванням потреби населення та завантаженості ліжка;
– зміцнення матеріально – технічної бази лікувально-профілактичних закладів вторинного рівня з урахуванням перспектив розвитку госпітальних округів;
– продовження створення та оснащення відділень інтенсивної терапії в закладах, що визначені як базові лікарні, створення у складі закладів відділень екстреної медичної допомоги з відповідним оснащенням.
4. Третинний рівень надання медичної допомоги:
– модернізація закладу ІІІ рівня надання медичної допомоги обласного підпорядкування – лікарні інтенсивної терапії м. Маріуполь з відкриттям відділення екстреної медичної допомоги, удосконалення роботи закладу, приведення структури та матеріально-технічного забезпечення закладу у відповідність до сучасних вимог;
– створення на базі КМУ «Міська лікарня №2», м. Краматорськ, відділення амбулаторного гемодіалізу на 18 діалізних місць;
– створення на базі КМУ «Міська лікарня №1», м. Краматорськ, відділення інтенсивного терапії для дітей на 6 ліжок;
– оснащення відділення кардіо-рентгенваскулярної хірургії на базі КМУ «Міська лікарня №3», м. Краматорськ, лікувально-діагностичним обладнанням для проведення операцій на відкритому серці із застосуванням апарату штучного кровообігу;
– залучення співробітників клінічних кафедр Донецького Національного медичного університету для організації лікувально – консультативної допомоги;
– реконструкція та оснащення сучасним обладнанням Обласного діагностичного центру в м. Слов’янськ;
– впровадження новітніх технологій в медичну практику;
– проведення навчальних семінарів/тренінгів із залученням співробітників клінічних кафедр Донецького Національного медичного університету, провідних іноземних фахівців та спеціалістів з інших регіонів України.
5. Розвиток перинатальної допомоги та удосконалення медичної допомоги дітям та матерям:
– відкриття перинатального центру на базі ЦМЛ №1 м. Краматорська як такого, що надає перинатальну допомогу ІІІ рівня;
– відкриття відділень другого етапу лікування та виходжування недоношених та захворілих новонароджених на базі перинатальних центрів ІІ рівня в мм. Маріуполь, Покровськ;
– створення симуляційного тренінгового центру для акушерів-гінекологів на базі перинатального центру ІІ рівня м. Маріуполь для навчання надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах в акушерстві;
– укріплення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів, в яких надається перинатальна допомога;
– створення Обласного організаційно – методичного центру з підтримки грудного вигодування на базі перинатального центру ІІ рівня м. Маріуполя;
– поновлення проведення акредитації родопомічних та дитячих закладів на звання «Лікарня доброзичлива до дитини»;
– кадрове забезпечення служби, організація безперервного навчання, у т.ч. на робочому місці, проведення тренінгів;
– створення виїзних бригад екстреної акушерської допомоги.
– забезпечення 100% охоплення вагітних групи ризику пренатальним скринінгом з метою своєчасного виявлення вроджених вад розвитку;
– забезпечення сучасними засобами контрацепції жінок фертильного віку, вагітність та пологи у яких загрожують життю та здоров’ю, дівчат-підлітків;
– забезпечення дітей раннього віку пільгової категорії продуктами харчування у відповідності до законодавства;
– забезпечення дітей у віці до 3-х років, які хворіють на фенілкетонурію, лікувальним харчуванням;
– забезпечення родопомічних закладів препаратами для боротьби з кровотечею;
– закупівля та раціональне використання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених;
– продовження роботи з надання медико-соціальних послуг дітям та молоді в кабінетах, відділеннях «Клініка, дружня до молоді».

ІІ. Розробка та (або) виконання завдань та заходів Державних та обласних програм з актуальних питань охорони здоров’я.

1. Програма з профілактики та лікування хворих на туберкульоз.

2. Програма з профілактики ВІЛ-інфекції, медичної допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

3. Програма з профілактики, раннього виявлення, ефективного та своєчасного лікування онкологічних захворювань та фонових передпухлинних захворювань.

4. Програма з профілактики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань шляхом використання сучасних методів діагностики та впровадження новітніх високотехнологічних методів терапії.
5. Програма з сучасного лікування хворих на ортопедичні захворювання.

6. Охорона материнства та дитинства:
– виконання Постанови Кабінету міністрів України від 31 березня 2015 року №160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфані) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання»;
– розробка концепції та заходів регіональної програми «Репродуктивне та статеве здоров’я Донецької області».
7. Програма з раннього виявлення, ефективного та своєчасного лікування хворих на гепатити.
8. Розпорядження голови облдержадміністрації від 21.02.2013 № 88 «Про затвердження комплексних заходів з профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у Донецькій області на 2013-2017 роки».
9. Програма імунопрофілактики та захисту населення Донецької області від інфекційних хвороб.

ІІІ. Сприяння реалізації інвестиційних проектів в охороні здоров’я, розвиток державно-приватного партнерства.

ІV. Забезпечення взаємодії із соціальними службами та відомствами соціального захисту, фондами соціального страхування, профспілками та громадськими організаціями, особливо приділяючи увагу щодо забезпеченості якісною медичною допомогою ВПО, учасників та постраждалих в АТО.

Заслухавши доповіді щодо стану системи охорони здоров’я Донецької області, підсумків роботи закладів охорони здоров’я та основні напрями подальшого розвитку служби
КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА:
1.Визнати роботу галузі охорони здоров’я Донецької області такою, що потребує покращення.
2. Начальникам управлінь, відділів охорони здоров’я міських рад та райдержадміністрацій, головним лікарям ЦМЛ, МЛ, ЦРЛ, пологових будинків, обласних спеціалізованих закладів охорони здоров’я, перинатальних центрів ІІ рівня, ЦПМСД:
2.1. Забезпечити координацію роботи щодо виконання основних стратегічних напрямів діяльності органів і закладів охорони здоров’я.
Протягом року
2.2. Забезпечити виконання Національних, Загальнодержавних, обласних, місцевих програм з винесенням на розгляд питання щодо їх виконання на розширених засіданнях міських рад, райдержадміністрацій з прийняттям відповідних рішень.
Протягом року
2.3. Забезпечити доступність до первинної медичної допомоги шляхом створення новим амбулаторій, наближених до місць мешкання населення, відповідно до затверджених щорічних планів та нормативів забезпеченості.
Протягом року
2.4. Здійснювати особистий контроль за ефективним та раціональним використанням медичного автотранспорту та обладнанням в підпорядкованих закладах охорони здоров’я, отриманих за кошти державного та обласного бюджетів.
Постійно
2.5 Здійснювати своєчасну закупівлю витратних матеріалів для наявного медичного обладнання.
Протягом року
2.6. Ініціювати перед органами місцевого самоврядування вирішення питання щодо поліпшення транспортного сполучення між закладами охорони здоров’я та віддаленими населеними пунктами
Протягом року
2.7. Забезпечити інформаційний супровід заходів, що впроваджуються в сфері охорони здоров’я, на офіційних сайтах, засобах масової інформації.
Постійно
2.8. Продовжити роботу в ЦПМСД щодо своєчасного виявлення факторів ризику виникнення серцево-судинних та онкологічних захворювань у населення.
Постійно
2.9. Взяти під особистий контроль надання комплексної та якісної медичної допомоги та реабілітації постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранам ВОВ, бойових дій, учасникам та постраждалим в АТО (у тому числі на дому осіб з обмеженими можливостями).
Постійно
2.10. Забезпечити якісною та своєчасною медичною допомогою внутрішньо переміщених осіб.
Постійно.
2.11. Взяти під особистий контроль виконання заходів, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.11.2015 № 635 «Про забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання».
Постійно.
2.12 Прийняти до уваги проект складу та меж госпітальних округів в Донецькій області, з урахуванням якого:
2.12.1. Провести підготовчу роботу щодо формування госпітальних рад.
2.12.2. Підготувати проекти перспективних планів розвитку госпітальних округів терміном на 5 років.
І півріччя 2017 року.
2.13. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу з населенням щодо основних положень реформи стаціонарної медичної допомоги.
Протягом року.
2.14. З метою з протидії захворюваності на туберкульоз забезпечити :
2.14.1. Впровадження обов’язкового щорічного активного скринінгу населення для своєчасного виявлення туберкульозу;
2.14.2. Умови та доступність послуг зі збору мокроти для хворих;
2.14.3.Попередження захворюваності на туберкульоз серед ВІЛ-інфікованих, які перебувають на диспансерному обліку.
2.14.4. Проведення щорічної туберкулінодіагностики дітям до 14 років згідно з нормативними документами з метою своєчасного виявлення туберкульозу.
2.14.5. Наявність в пологових відділеннях мінімальної кількості доз вакцини БЦЖ для проведення профілактичних щеплень шляхом закупівлі за рахунок коштів місцевих бюджетів при відсутності централізованого постачання.
Постійно
2.15. Забезпечити виконання обсягів імунізації населення відповідно до нормативних документів МОЗ України на рівні не менш 96% від річного плану.
Протягом року.
2.16. Забезпечити підпорядковані заклади вакцинами та сироватками проти особо небезпечних хвороб (сказ, правець, туляремія, ботулізм) шляхом закупівлі за кошти місцевих бюджетів.
Протягом року
2.17. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу з медичними працівниками та з населенням щодо важливості імунопрофілактики, залучати місцеві ЗМІ, громадські та волонтерські організації.
Постійно.
2.18. Сприяти розширенню доступу населення області до скринінгового обстеження на ВІЛ із збільшенням питомої ваги контингенту групи підвищеного ризику серед загальної кількості тестувань.
Протягом року.
2.19. Вжити заходів щодо контролю за своєчасним наданням артиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД.
Постійно.
2.20. Забезпечити своєчасні профілактичні огляди жіночого населення з метою раннього виявлення злоякісних новоутворень (особливо візуальних форм раку), фонових (передпухлинних) захворювань.
Постійно
2.21. Взяти під особистий контроль виконання завдань та заходів, направлених на попередження випадків материнської та малюкової смертності та виконання принципів регіоналізації перинатальної допомоги.
Постійно
2.22. Забезпечити заклади охорони здоров’я, в яких надається перинатальна допомога, медичним обладнанням, незнижувальним запасом лікарських засобів та витратними матеріалами для надання екстреної медичної допомоги жінка при невідкладних станах.
Постійно
2.23. Активізувати співпрацю із службами у справах дітей, соціальними службами щодо супроводу сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, з метою попередження материнської та малюкової смертності.
Постійно
2.24. Забезпечити сприяння проведенню консультативних прийомів співробітниками клінічних кафедр ДонНМУ в підпорядкованих закладах охорони здоров’я.
Постійно
2.25. Забезпечення виконання клінічних протоколів, затверджених наказами Міністерства охорони здоров’я України, які регламентують надання медичної допомоги на амбулаторному та стаціонарному етапах.
Постійно
2.26. Забезпечити своєчасну розробку та оновлення локальних клінічних протоколів відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.09.2010 №751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України».
Постійно
2.27. Встановити особистий контроль за дотриманням законодавства в сфері державних закупівель та укладанням договорів про закупівлю.
Постійно
2.28.Забезпечити виконання плану-графіку підготовки лікарів та медичних сестер загальної практики – сімейної медицини.
Протягом року.
2.29. Звернутись до органів місцевого самоврядування та райдержадміністрацій з питання запровадження та виконання програм «Місцевих стимулів», вирішення питання забезпечення житлом молодих фахівців, які направлені до закладів охорони здоров’я з метою укомплектування вакантних посад лікарів-спеціалістів.
Протягом року.
2.30.Проводити постійний контроль за нарахуванням та виплатою заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я з урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовими актами.
Протягом року
2.31. Проводити у повному обсязі розрахунки за електричну, теплову енергію, природний газ, за послуги водопостачання та водовідведення, послуги зв’язку, які надаються бюджетним закладам, не допускати заборгованості з оплати вказаних послуг.
Протягом року
2.32. При використанні бюджетних коштів дотримуватись виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 №65 «Про економію державних коштів і матеріальних цінностей, а також за достовірність фінансової звітності»
Постійно
2.33. Підвищити персональну відповідальність за цільовим використанням коштів та матеріальних цінностей, а також за достовірність фінансової звітності.
Постійно.
2.34. Вжити заходів щодо зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни, відшкодування незаконних видатків, виявлених за результатами ревізій фінансово-господарської діяльності, та усунення інших порушень бюджетного законодавства.
Протягом року.
2.35. Взяти під особистий контроль виконання заходів, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.11.2015 №635 «Про забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання».
Постійно
2.36. Забезпечити своєчасне, якісне навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб, спеціалістів та робітників, які працюють на ділянках підвищеної небезпеки, згідно з вимогами «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» – наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15.
Постійно.

3. Головному лікарю перинатального центру ІІ рівня м. Маріуполь (Комлев) організувати роботу симуляційного центру для навчання лікарів акушерів-гінекологів навичкам екстреної медичної допомоги при невідкладних станах в акушерстві.
ІІІ квартал 2017 року
4. Головним лікарям перинатального центру ІІ півня м. Маріуполь (Комлев), Покровської ЦРЛ (Шутько):
4.1. Вжити заходів щодо організації відділень другого етапу виходжування та лікування недоношених та захворілих новонароджених в підпорядкованих закладах.
ІІ квартал 2017 року
4.2. Забезпечити неонатальні відділення лікарськими засобами для лікування дихальних розладів у новонароджених.
Постійно
4.3 Проводити постійний аналіз обґрунтованості госпіталізації вагітних, роділь та породіль з міст та районів обслуговування перинатальними центрами.
Щоквартально протягом року
5. Начальнику управління охорони здоров’я Краматорської міської ради. 5.1. Вжити заходів щодо створення на базі акушерсько-гінекологічної та неонатологічної служб ЦМЛ №1 м. Краматорська перинатального центру.
ІІІ квартал 2017 року
5.2. Вжити заходів щодо удосконалення роботи «кабінету охорони зору» в КМУ «Дитяче територіальне медичне об’єднання», м. Краматорськ.
ІІ квартал 2017 року
6. Головному лікарю Красноармійської ЦРЛ (Шутько) вирішити питання щодо кадрового забезпечення цілодобового посту лікаря анестезіолога-реаніматолога в палаті інтенсивної терапії пологового відділення перинатального центру.
І півріччя 2017 року
7. Головному лікарю КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь» (Голубченко) вжити заходів щодо створення відділення екстреної медичної допомоги відповідно до вимог нормативів, затверджених галузевими наказами Міністерства охорони здоров’я України.
ІІІ квартал 2017 року
8. Заступнику директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Колесник), заступнику директора департаменту – начальнику управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту (Філіппова), заступнику директора департаменту – начальнику управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров’я (Півненко), заступнику начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я (Педенко):
8.1 Забезпечити координацію та контроль за реалізацією основних стратегічних напрямів діяльності у сфері охорони здоров’я, виконанням Національних та регіональних програм, нормативно-правових актів з питань державної політики у сфері охорони здоров’я.
Постійно
8.2. Забезпечити акредитацію закладів охорони здоров’я згідно з графіком.
Протягом року
8.3. Забезпечити контроль за організацією роботи щодо ефективного управління якістю медичної допомоги в закладах охорони здоров’я всіх рівнів.
Постійно
8.4. Продовжити контроль за розробкою локальних протоколів відповідно до уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги, затверджених наказами МОЗ України.
Протягом року.
8.5. Здійснювати моніторинг за виконанням загальнодержавних програм та використанням лікарських засобів та виробів медичного призначення, отриманих за державний бюджет.
Протягом року.
8.6. Здійснювати моніторинг за виконанням інвестиційних проектів закладів охорони обласного підпорядкування, в яких передбачені роботи по проектуванню заходів з термомодернізації, прибудови та відновлення корпусів у поточному році та виконанню робіт за рахунок державних коштів та обласний бюджет.
Протягом року.
9. Відділу лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню управління організації та розвитку населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Ватуліна):
9.1. Проводити аналіз діяльності спеціалізованих служб та надавати пропозиції щодо покращення їх роботи.
Протягом року
9.2. Вивчити стан забезпеченості ліжками населення міст та районів області та відпрацювати пропозиції щодо оптимізації їх роботи відповідно до нормативів, затверджених наказами МОЗ України.
І квартал 2017 року
9.3. Забезпечити реалізацію заходів щодо поліпшення надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання.
Протягом року
9.4. Забезпечити контроль за ефективним використанням путівок до санаторіїв МОЗ України, зокрема протитуберкульозних.
Постійно.
9.5. Здійснювати контроль забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення.
Постійно.
9.6. Забезпечити контроль за побічними реакціями лікарських засобів згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2006 № 898 (у редакції наказу МОЗ України від 26.09.2016 № 996) «Про погодження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування» та за створенням формулярної системи згідно з наказом МОЗ України від 22.07.2009 № 529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я».
Постійно.
9.7. Розробити заходи щодо виконання Обласної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів.
І квартал 2017 року
10. Відділ лікувально-профілактичної допомоги дітям та матерям управління організації та розвитку населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Дорошенко):
10.1. Провести перевірку виконання в Донецькій області основин завдань та заходів загальнодержавної програми «Національна конвенція ООН про права дитини на період до 2016 року». Матеріали перевірки доповісти на колегії департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.
І квартал 2017 року.
10.2. Проводити розгляд випадків малюкової та материнської смертності на засідання клініко-експертних комісій. Матеріали розгляду заслуховувати на Днях фахівця, виробничих нарадах.
Протягом року.
10.3. Забезпечити контроль за виконанням державних та регіональних програм з питань охорони материнства та дитинства.
Протягом року.
10.4. Проводити моніторинг щодо профілактики вакцинокерованих інфекцій, перевірку організації та виконання заходів з імунопрофілактики в містах та районах області.
Постійно
10.5. Забезпечити контроль за раціональним використання путівок в обласні дитячі санаторії та санаторії МОЗ України.
Протягом року.
10.6. Організувати створення симуляційного тренінгового центру для лікарів акушерів-гінекологів для відпрацювання навичок надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах в акушерстві.
ІІ квартал 2017 року
10.7. Створити Центр планування сім’ї та репродуктивного здоров’я жінки на базі КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь».
ІІ півріччя 2017 року
10.8. Відновити роботу дитячого психіатричного відділення на базі Обласної психіатричної лікарні м. Слов’янська.
ІІ півріччя 2017 року.
10.9. Відновити роботу щодо проведення акредитації родопомічних та дитячих закладів на звання «Лікарня доброзичлива до дитини».
ІІІ квартал 2017 року
10.10 Забезпечити контроль за виконанням галузевих нормативних документів, регламентуючих надання медичної допомоги жінкам та дітям, хворим на грип та ГРВІ в період епідемії.
Протягом року
10.11. Організувати роботу дитячих протитуберкульозних ліжок на базі КЛПЗ «Маріупольській протитуберкульозний диспансер»
ІІ квартал 2017 року
10.12. Вирішити питання щодо створення 5 ендокринологічних дитячих ліжок в закладі охорони здоров’я північного регіону області.
ІІ квартал 2017 року
10.13. Організувати роботу виїзної акушерської бригади екстреної медичної допомоги.
І півріччя 2017 року
10.14. Створити кабінети допомоги та реабілітації жінок, постраждалим від насильства в МЛ №1 м. Краматорськ, перинатальному центрі ІІ рівня ЦРЛ м. Покровська, КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь», Бахмутська ЦРЛ, Волноваська ЦРЛ.
ІІ квартал 2017 року
10.15. Провести перевірку впровадження в закладах охорони здоров’я наказу Міністерства охорони здоров’я України від 02.07.2016 №655 «Про внесення змін до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини»».
ІІ квартал 2017 року
11. Сектор моніторингу та супроводу державних цільових та регіональних програм з охорони здоров’я департаменту охорони здоров’я продовжити контроль за виконанням державних та регіональних програм з питань охорони здоров’я.
Постійно.
12. Відділ стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Корнєєва):
12.1. Забезпечити контроль за побічними реакціями лікарських засобів згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2006 № 898 (у редакції наказу МОЗ України від 26.09.2016 № 996) «Про погодження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування» та за створенням формулярної системи згідно з наказом МОЗ України від 22.07.2009 № 529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я».
Постійно.
12.2. Забезпечити проведення методологічної роботи щодо формування госпітальних округів.
Протягом року.
13. В.о. директора Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (Кіяшко):
13.1. Створити виїзну бригаду екстреної акушерської допомоги.
ІІ квартал 2017 року.
13.2. Завершити роботу щодо створення єдиної диспетчерської служби.
ІІ квартал 2017 року.
13.3. Проводити моніторинг виконання нормативів приїзду на виклики бригад швидкої медичної допомоги.
Постійно
13.4. Забезпечити контроль за раціональним використанням медичного транспорту.
Постійно
13.5. Організувати роботу виїзних консультативних бригад із залученням співробітників клінічних кафедр Дон НМУ.
Протягом року.
14. Начальнику Інформаційно-аналітичного центру медичної статистики (Гудина)
14.1 Проводити розрахунки рейтингових показників роботи галузі, оцінки стану здоров’я населенню, показників діяльності лікувально-профілактичних закладів.
Протягом року
14.2. Забезпечити координацію роботи лікувально-профілактичних закладів щодо використання програм «Електронний реєстр пацієнтів», «Кадри» та інш.
Постійно
15. Обласний центр медико-соціальної експертизи (Гончарова)
15.1. Проводити роботу щодо поліпшення якості медико-соціальної експертизи та посилення контролю за показниками первинної інвалідності працездатного населення шляхом безперервного моніторингу медико-санітарних справ осіб, визнаних інвалідами первинними.
Постійно.
15.2. Забезпечити якість розробки індивідуальних програм реабілітації інвалідів (ІПР), в тому числі шляхом активного залучення фахівців всіх зацікавлених служб та контроль за їх виконанням.
Постійно.
15.3. Проводити суцільний аналіз виконання ІПР учасників АТО.
Протягом року.
15.4. Забезпечити внесення інформації по ІПР безпосередньо до Централізованої бази даних з проблем інвалідності (у разі отриманні логіну та паролю) та посилити контроль за виконанням реабілітаційних заходів згідно з розробленими ІПР з залученням фахівців, які приймають участь в реабілітаційному процесі.
Постійно.
16. Головному лікарю Донецького обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом (Маслова):
16.1. Створити централізований реєстр пацієнтів, хворих на ВІЛ/СНІД.
І півріччя 2017 року.
16.2. Впровадити методи вірусологічних досліджень на визначення копій РНК ВІЛ-1 та імунологічних досліджень на визначення кількості СD4 – лімфоцитів в лабораторії Центру.
ІІ півріччя 2017 року.
17. В.о. директора комунальної установи «Обласний центр матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я» (Борисова):
17.1. Забезпечити контроль за виконанням енергозберігаючих заходів з метою економії бюджетних коштів.
Постійно.
17.2. Здійснювати моніторинг робіт з капітального ремонту (термомодернізації) лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я, які фінансуються з обласного бюджету згідно з проектно-кошторисною документації.
Протягом року.
17.3. Забезпечити контроль за раціональним використанням паливно-енергетичних ресурсів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я обласного підпорядкування.
Постійно.
17.4. Посилити контроль за своєчасним введенням в експлуатацію медичного обладнання, придбаного за рахунок усіх джерел фінансування.
Постійно.
17.5. Проводити моніторинг пошкоджень/зруйнувань закладів охорони здоров’я та заходів щодо їх усунення.
Постійно.
17.6. Проводити моніторинг виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Донецької області до 2020 року, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.01.2017 року № 90 «Про затвердження Плану заходів з реалізації розвитку Донецької області на період 2020 року».
Протягом року.
17.7. Проводити контроль за виконанням розпорядженням голови обласної адміністрації від 29.12.2016 № 1200 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 жовтня 2015 року № 588».
Протягом року.
17.8. Продовжити роботу щодо підвищення кваліфікації інженерів з охорони праці на курсах при Донецькому національному медичному університеті.
Постійно

18. Інформацію щодо виконання рішення колегії надавати до департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації до 01.07.2017 та до 01.02.2018.