Протокол № 5 засідння Госпітальної ради Покровського госпітального округу