Результати засідання Комітету департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» у департаменті

18 травня 2018 року відповідно до Порядку обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби, затвердженого наказом  Національного агентства України з питань державної служби від 12 квітня 2016 року № 76, Комітетом департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» у департаменті (далі – Конкурсна комісія департаменту) проведена перевірка повноти та відповідності поданих Громадськими об’єднаннями документів для участі своїх представників у  конкурсі з відбору представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії департаменту.

Для прийняття участі у вищезазначеному конкурсі документи подані:

  1. Громадською організацією «БАХМАТ», представник Фісун Сергій Олександрович;
  2. Громадською організацією «Асоціація молодших медичних спеціалістів Донецької області», представник Мезенцева Олена Юріївна.

За результатами перевірених документів, до участі у відборі представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії департаменту  допускається голова Громадської організації «Асоціація молодших медичних спеціалістів Донецької області» Мезенцева Олена Юріївна.