Стан виконання заходів щодо профілактики, діагностики ВІЛ-інфекції в містах і районах Донецької області впродовж 2017 року та завдання на 2018 рік

ВІЛ-інфекція продовжує негативно впливати на рівні народжуваності, смертності, вікову та статеву структуру населення планети. За глобальними оцінками ЮНЕДС кожен день на планеті інфікується близько 6 тис. осіб. З початку епідемії інфікувалось 76,8 мільйонів людей, 35 мільйонів померло від захворювань, пов’язаних з  ВІЛ та ще близько 37 мільйонів людей живуть з ВІЛ-інфекцією.

За період 1987-2017  в Україні отримано 503413 позитивних результатів на ВІЛ-інфекцію, серед громадян України офіційно зареєстровано 315618 випадків ВІЛ-інфекції, в тому числі – 102205 СНІДу, 45074 осіб померли від захворювань, зумовлених СНІДом. Під медичним наглядом в ЗОЗ перебуває 141371 осіб, кожна третя з них – з діагнозом СНІД.

В Донецькій області спостерігається концентрована стадія епідемії ВІЛ-інфекції з елементами виходу епідемічного процесу в загальну популяцію, домінуванням статевого шляху передачі до 63,7%. За період 2009-2017років відмічається зростання:

  • поширеності на ВІЛ-інфекцію на 32% (491,6-724,7);
  • смертності від хвороб, зумовлених ВІЛ-інфекцією на 24%(13,9-18,3).

Захворюваність  на ВІЛ-інфекціюза період 2009-2017 років  має тенденцію зниження до 15% (90,2-76,9). Коливання показника захворюваності на ВІЛ-інфекцію в 2014-2015р.р. відображає ситуацію, яка склалася в ці роки в наслідок бойових дій під час проведення активної фази АТО, що привело до руйнування системи епідемічного нагляду, порядку діагностики та постановки на облік ВІЛ-інфікованих.

Станом на 01.01.2018 року на обліку в закладах охорони здоров’я області знаходяться 13879 ВІЛ-інфікованих осіб, показник поширеності ВІЛ-інфекції на підконтрольній Уряду України території Донецької області вдвічі перевищує  загальноукраїнський та становить 724,7 на 100 тисяч  населення. З числа ВІЛ-інфікованих, що знаходяться під медичним наглядом, 5431 осіб мають ІV клінічну стадію захворювання – СНІД (показник 283,6 на 100тисяч  населення, що перевищує загальний по Україні в 2,7 разів). Смертність від хвороб, зумовлених ВІЛ-інфекцією\СНІДом, 18,3 на 100тисяч населення перевищує загальний по Україні в 2,3 рази.

У 2014 році ЮНЕЙДС розроблена Стратегія Fast Track щодо припинення епідемії ВІЛ-інфекції 90-90-90 (до 2020 року ) та 95-95-90 (до 2030 року). Це значить що 90/95 відсотків людей,які живуть з ВІЛ, повинні знати про свій ВІЛ-позитивний статус; 90\95 відсотків людей, які знають свій статус, повинні отримувати антиретровірусне лікування; у 90\95 відсотків людей, які отримують АРВ –лікування, необхідно досягти невизначального рівня вірусного навантаження. Це дасть змогу перервати подальше поширення збудника та зупинити розвиток пандемії ВІЛ-інфекції. Проте досягнення цілей Стратегія Fast Track в Донецькій області можливо лише загальними зусиллями всієї лікувальної мережі.

Оціночна кількість людей,які живуть з ВІЛ   в Донецькій області, що затверджена протокольним рішенням регіональної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу від 09.03.2017року з урахуванням наявного населення, що мешкає на підконтрольній Уряду України території Донецької області, та осіб, переміщених з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, станом на 01.01.2017 року складала 25960 осіб.

Станом на 01.01.2018  знають про свій  позитивний ВІЛ-статус 13879 осіб, що складає 53,5% від оціночної кількості ЛЖВ. Тобто для забезпечення перших 90% виконання   Стратегія Fast Track необхідно виявити та поставити на облік 9485 ВІЛ-інфікованих осіб. Для досягнення других 90% – на АРТ необхідно залучити ще 13489 ВІЛ-інфікованих осіб.

Значно вище обласного показника поширеність в містах Добропілля (показник – 1588,3), Маріуполь (1226,1), Мирноград (1055,9). В деяких містах області поширеність низька, що свідчить про неякісну організацію виявлення (скринінгу) ВІЛ серед населення цих міст (м. Дружківка – 394,2; м. Бахмут – 142,6).

Ситуація по районах теж неоднозначна. Найвищий показник поширеності ВІЛ/СНІД залишається по Добропільському району (958,2). В інших районах області цей показник не перевищує загальнообласний.

В 2017 році обстежено на наявність ВІЛ 119213 громадян  області (6,2% населення області),  виявлено позитивні результати у 1724 осіб. Однак, для виконання Стратегія Fast Track необхідно щорічно виявляти вдвічі більше.

Найбільший відсоток  серед тих, хто пройшов тестування становили донори, вагітні, ключові групи населення, що обстежуються гідно проектів неурядових організацій. За кошти місцевих бюджетів (ЦПМСД, ЦРЛ, ЦМЛ) обстежено в ЗОЗ  лише 2,9% населення, а по окремим територіям не перевищує 2% (міста Авдіївка 0,2%; Покровськ-1,0%; Торецьк 1,3%; Олександровський район 0,2%; Покровський район 0,7%).

Смертність в області від хвороб зумовлених ВІЛ-інфекцією СНІДом в 2,3 раз перевищує загальний показник по Україні  та складає 18,3 на 100 тис. населення. Причина високих показників смертності – це пізній початок лікування, що пов’язаний з несвоєчасним виявленням та постановкою на облік  ВІЛ-інфікованих. Більше 37% хворих мають на час постановки на облік ІV клінічну стадію захворювання, 5% помирають до постановки на облік.

Для своєчасного виявлення ВІЛ – інфікованої особи та постановки на «Д» облік необхідне проведення якісного КіТ, особливо лікарями первинної медичної ланки. За розподілом обстеження населення переважають особи, що обстежуються за власним бажанням, вони становлять 31,0% серед зальної кількості обстеженого населення. Найбільш інформації щодо відношення  до групи ризику  має саме сімейний лікар, але обстеження ключових груп ризику  на  рівні центрів первинної медичної допомоги майже не проводиться. Питома вага обстежених на ВІЛ-інфекцію осіб з групи ризику серед загальної кількості обстежених в м.Бахмут становить 0,8%, Великоново-селківському 0,8%; Мар`їнському 0,4%;  Бахмутському районах 0,1%.

В деяких містах переважають особи, що обстежуються за клінічними показниками (міста Дружківка-23,3,%, Торецьк-32,1%, Селидове-26,9,%), що вказує на добре поставлену роботу по виявленню ВІЛ-інфекції серед лікарів загально лікувальної мережі, але виявляються  хворі  за даним  кодом в  ІІІ-ІV клінічний стадії захворювання.В обставинах, що склалися краще запропонувати людині обстеження до початку клінічних проявів хвороби та зберегти її життя. Не якісний збір анамнезу може стояти ВІЛ-інфікований людині життя,  а в Україні поширенням епідемічного процесу серед  загального населення.

32% обстежених на ВІЛ-інфекцію у 2017 році пройшли тестування в ЦПМСД області. Однак, не проводиться або проводиться в недостатньому обсязі скринінгові обстеження у ЦПМСД  в містах Авдіївка, Вугледар, Мирноград, Торецьк, Новогродівка, Покровськ та Олександрівському, Покровському районах. Дуже низький відсоток осіб, які пройшли консультування та погодились на тестування в м.Дружківка – 13,5%, м.Покровськ-66% та Нікольскому районі – 15,2% при середньому показнику по області – 84,6%. Після тестового консультування в області в ЦПМСД проходять 90,8%осіб, що були обстежені на ВІЛ. Значно нижчі ці показники в містах Дружківка, Добропілля, Покровськ, Слов’янськ та Нікольскому районі. Що свідчить про недостатню якість перед та після тестового консультування в цих містах та районах.

Не налагоджена робота серед лікарів центрів первинної медичної допомоги області та фахівцями служби СНІДу  щодо своєчасного перенаправлення для постановки на облік ВІЛ-позитивних осіб. Так,в 2017 році своєчасно взято під медичний нагляд в службі СНІДу тільки 65,1% серопозитивних осіб, а в окремих містах області питома вага взятих під медичний нагляд не досягла 60% (міста Бахмут – 45% та Маріуполь – 58%). Що відображає відсутність контролю за перенаправленням осіб з позитивними результатами до служби СНІДу.

Пропозиції щодо покращення роботи ЦПМСД з профілактики ВІЛ-інфекції:

  • Провести оцінку роботи ЗОЗ щодо діагностики, профілактики та лікування ВІЛ-інфекції та результати заслухати на медичних нарадах (термін – березень 2018)
  • Підготувати накази по закладам охорони здоров’я щодо організації КіТ на ВІЛ, розробити та затвердити локальні протоколи щодо стандартизації медичної допомоги при ко-інфекції ТБ/ВІЛ на рівні первинної ланки ЗОЗ (термін – березень 2018)
  • Розробити алгоритм перенаправлення ВІЛ-позитивних з ЦПМСД до закладів служби СНІДу (термін – березень 2018)
  • Провести семінари для фахівців, задіяних в проведенні скринінгового обстеження на ВІЛ-інфекцію (термін – березень 2018)
  • Забезпечити щорічне охоплення скринінговим обстеженням на ВІЛ не менше 5% населення.
  • Забезпечити якісне консультування та тестування на ВІЛ в містах та районах області, взаємодію зі службою СНІДу щодо контролю за перенаправленням ВІЛ-позитивних для диспансеризації.

Завантажити презентацію