Участь в зустрічі представників облдержадміністрації з представниками профспілок та їх об’єднань

08 лютого 2019 фахівці департаменту охорони здоров’я взяли участь в зустрічі представників облдержадміністрації з представниками профспілок та їх об’єднань під головуванням заступника голови облдержадміністрації Стокоза І.С. Мета зустрічі – обговорення проблемних питань і вироблення узгоджених пропозицій щодо їх вирішення.

Станом на 01.01.2019 кредиторська заборгованість з виплати  заробітної плати з нарахуваннями  працівникам  закладів охорони здоров’я області відсутня.

У 2018 році розпорядженнями  Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 р. № 813-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік, та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» та від 14.11.2018 № 856-р «Про  перерозподіл та розподіл деяких  видатків державному  бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік» Донецькій області  здійснено розподіл видатків, пов’язаних із медичним обслуговуванням внутрішньо переміщених осіб, на оплату праці з нарахуваннями  працівникам  закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу внутрішньо переміщених особам та для недопущення до кінця 2018 року утворення кредиторської заборгованості з виплати  заробітної плати з нарахуваннями  працівникам   закладів   охорони   здоров’я   на  загальну  суму  68725,2 тис.грн.

З 1 січня 2019 року посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються на основі розміру  посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, тобто 1921 грн. та  доплати до розміру мінімальної заробітної плати, тобто 4173 грн.

З метою уникнення «зрівнялівки» заробітної плати та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» керівники закладів охорони здоров’я здійснюють диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів  його роботи.

КНП «Покровський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» ( далі Центр)  почав працювати з 01.01.2012 року з штатною  чисельністю 187,5 шт. посад. Зареєстровано як КНП « Покровський районний ЦПМСД» 15.05.2019 року.  Штатна чисельність працівників на 01.01.2019 року складає 175,75 посад. Адміністративно – господарський персонал, статистика, бухгалтерія складає 18 працівників. Скорочено в грудні 2018 року 10,75 шт. посад, у зв’язку з обмеженим фінансуванням.

В структуру  Центру входить 9 амбулаторій та 34 фельдшерських  пунктів:

  1. Гродівська лікарська селищна амбулаторія працює 2 лікаря загальної практики, 6 працівників середнього медичного персоналу, 2 молодші медичні сестри. У своїй структурі Гродівська лікарська селищна амбулаторія нараховує 3 фельдшерських пункти.
  2. Гришинська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини працює 1 сімейний лікар загальної практики,  6 середнього медичного персоналу та 1 молодший медичний персонал
  3. Новотроїцька амбулаторія загальної практики – сімейної медицини працює 2 лікаря загальної практики, 3 чоловіка середнього медичного персоналу та 1 молодший медичний персонал. У своїй структурі Новотроїцька амбулаторія нараховує 5 фельдшерських пунктів
  4. Удачненська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини працює 1 лікар педіатр та 1 лікар загальної практики, 3 середнього медичного персоналу та 1 молодша медична сестра.
  5. Миколаївська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини працює 1 лікар педіатр та 1 лікар загальної практики, 4 середнього медичного персоналу та 2 молодших медичних сестри.
  6. Срібненька амбулаторія загальної практики – сімейної медицини працює 1 лікар загальної практики , 5 середнього медичного персоналу, 1 молодший медичний персонал.
  7. Новоолександрівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини працює 2 середнього медичного персоналу, 2 молодший медичний персонал.
  8. Новоекономічна лікарська селищна амбулаторія працює 1 лікар терапевт та 1 лікар загальної практики, 6 середнього медичного персоналу та 2 молодших медичних сестри.
  9. Сергієвська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини працює 1 лікар загальної практики, 3 середнього медичного персоналу та 1 молодша медична сестра.

На одного лікаря приходиться утримання близько 13 працівників. Якщо лікар набере необхідну кількість декларацій, то коштів НСЗУ не вистачає для утримання працівників.

На сьогоднішній день заклад  надає медичну допомогу першого рівня населенню району і ВПО загальною чисельністю 30354 тис. мешканців.

Станом на 25.01.2019 року лікарями закладу укладено 18289 декларацій.

У травні місяці Центр одним з перших увійшов у реформу охорони здоров’я, у серпні уклав договір з НСЗУ та перейшов на нову форму фінансування.

Розрахунковий фонд заробітної плати із нарахуваннями на січень 2019 р. складає 1182,7 тис.грн. Середня заробітна плата: лікарі – 14044,67 грн, середній медичний персонал – 5476,49 грн. Обсяг коштів  до договору з НСЗУ на січень склав 1007,8 тис.грн. Згідно до укладеного договору на 2019 рік з НСЗУ тариф за червоним списком було зменшено з 240 грн. за людину до 120 грн. за людину.  У грудні 2018 року за «червоним списком» надійшло с НСЗУ 246,500тис. грн., а вже у січні місяці 122,100 тис. грн. Зменшення тарифу на обслуговування населення за «червоним списком» зменшило дохід підприємства від НСЗУ на 124,400 тис. грн. місяць.  Місцевий бюджет має можливість, але не має механізму фінансування заробітної плати медичних працівників в зв’язку з тим, що  Бюджетним кодексом України не передбачена стаття видатків на оплату праці працівників закладів охорони здоров’я, не вирішене питання виплати заробітної плати працівникам фельдшерських пунктів. КНП № Покровський районний ЦПМСД» було розроблено проект штатного розпису, де працівники фельдшерських пунктів, інший медичний персонал планувалось фінансування заробітної плати за рахунок коштів місцевого бюджету на суму майже 5 млн.грн, яких не вистачає для збереження існуючої мережі закладів та їх працівників.

У грудні місяці на підприємстві вже відбулася перша хвиля скорочення штатних посад у зв’язку з обмеженим фінансуванням з НСЗУ та

неможливістю фінансування заробітної плат,  за рахунок коштів місцевого бюджету.

При скорочення штатних посад були дотримані всі вимоги трудового законодавства.

Затягування вирішення питання, щодо фінансування фельдшерських пунктів ставить під загрозу їхнє подальше існування та надання медичної допомоги мешканцям села в цілому.

З метою збереження медичних кадрів та недопущення припинення надання медичної допомоги мешканцям сіл, було прийнято рішення про скорочення молодшого медичного персоналу та інших.

У зв’язку з низькою заробітною платою середнього медичного персоналу протягом січня 2019 року звільнилось три медичних працівника.

Покровською районною радою та райдержадміністрацією приділяється велика увага охороні здоров’я району. В 2018 році капітально відремонтовано 2 амбулаторії, придбано меблі, медичне обладнання, господарські товари.  В 2018 році розпочато будівництво двох нових фельдшерських пунктів за рахунок коштів Люксембургського Червоного Хреста в с. Успенівка та Красний Лиман з обладнанням та благоустроєм прилеглої території, які не відповідали санітарним нормам та потребували капітального ремонту. Проводиться будівництво нової амбулаторії в с. Новоолександрівка за рахунок коштів державного бюджету. В 2019 році планується будівництво амбулаторії в с. Миколаївка за рахунок коштів державного бюджету.

Проводяться поточні та капітальні ремонти амбулаторій та фельдшерських пунктів. На 2019 рік заплановано капітальний ремонт амбулаторії в с. Гришине, Ново економічне, де розроблені проекти, фельдшерського пункту  в с. Сонцівка. Поточні ремонти в фельдшерських пунктах с. Миролюбівка, Іванівка, Малинівка, Новоєлизаветівка, Прогрес, Піщане.Всі медичні заклади забезпечені за рахунок коштів місцевого бюджету медикаментами для надання невідкладної допомоги, деззасобами, виробами медичного призначення, реактивами та тест – смужками для проведення аналізів. Виділяються кошти на місцеві та Державні програми. В 2018 році на суму  630,0 тис. грн., це кошти місцевого бюджету,  придбано 28 комп’ютерів для фельдшерських пунктів, які в 2019 році планується підключити до мережі Інтернет. Амбулаторії підключені до мережі Інтернет та мають  необхідну кількість комп’ютерної техніки для роботи лікарів.

Ситуація з фінансування на заробітну плату в КНП є складною, але заборгованості з виплати заробітної плати не має. Середня заробітна плата  серед лікарів не є найнижчою по області.