Всесвітній день боротьбби з пневмонією

Всесвітній день боротьби з пневмонією відзначається щорічно 12 листопада. Ініціатором його запровадження виступила Глобальна коаліція проти дитячої пневмонії. Мета цього дня – активізація боротьби з пневмонією за допомогою комплексу заходів щодо профілактики та лікування цього захворювання.

 

Пневмонiя – гостре інфекційне захворювання, переважно бактеріальної етіології, яке характеризується вогнищевим ураженням респiраторних вiддiлiв легень та наявнiстю внутрiшньоальвеолярної ексудацiї.

Симптоми пневмонії у дорослих:

Основним симптомом розвитку запалення легенів є кашель, зазвичай він спочатку сухий, нав’язливий і постійний, але в деяких випадках кашель на початку захворювання може бути не сильним. Згодом, внаслідок поширення запалення, кашель стає вологим з невеликим виділенням слизисто-гнійного мокротиння.

Температура тіла може бути дуже високою до 39-40С, а може залишатися субфебрильною 37,1-37,5С. Тому навіть при невисокій температурі тіла, кашлі, слабкості й інших ознаках нездужання, слід обов’язково звернутися до лікаря. Якщо у хворого дуже висока температура, то однією з ознак наявності запалення легень є неефективність жарознижувальних препаратів.

З’являються болі в грудях, особливо важко хворому зробити глибокий вдих. Біль при вдиху і напад кашлю після вдиху також є ознаками запалення. Крім простудних симптомів, у хворого спостерігається задишка та блідість шкірних покривів. Загальна слабкість, підвищене потовиділення, озноб, зниження апетиту також характерні для інтоксикації і початку запального процесу в легенях.

Якщо подібні симптоми з’являються або в розпал застуди, або через кілька днів після поліпшення, це можуть бути перші ознаки пневмонії. Хворому слід негайно звернутися до лікаря, щоб пройти повне обстеження.

 

Видiляють такi види пневмонiї:

– негоспiтальна (позалiкарняна, розповсюджена, амбулаторна);

– нозокомiальна (госпiтальна);

– аспiрацiйна;

– пневмонiя в осiб з тяжкими порушеннями iмунiтету (вроджений iмунодефiцит, ВIЛiнфекцiя, ятрогенна iмуносупресiя).

Найбiльше практичне значення має подiл пневмонiї на негоспiтальну (набуту поза лiкувальним закладом) та нозокомiальну (набуту в лiкувальному закладi). Такий подiл не пов’язаний iз тяжкiстю перебiгу захворювання, а єдиним критерiєм розподiлу є те оточення, в якому розвинулась пневмонiя.

Крiм того, залежно вiд тяжкостi розрiзняють пневмонiю легкого, середньотяжкого та тяжкого перебiгу. Однак досi не вироблено чiтких критерiїв щодо розподiлу пневмонiї легкого та середньотяжкого перебiгу. Оскiльки обсяг дiагностичних та лiкувальних заходiв при пневмонiї цих ступенiв тяжкостi майже однаковий, доцiльно об’єднати їх в одну групу – пневмонiю з нетяжким перебiгом.

Слiд дотримуватись такого визначення пневмонiї з тяжким перебiгом – це особлива форма захворювання рiзної етiологiї, яка проявляється тяжким iнтоксикацiйним синдромом, гемодинамiчними змiнами, вираженою дихальною недостатнiстю та/або ознаками тяжкого сепсису або септичного шоку, характеризується несприятливим прогнозом та потребує проведення iнтенсивної терапiї.

 

За даними КЗОЗ «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» захворюваність на пневмонію в Донецькій області в 2017 році складає 41,5 на 10 тисяч дорослого населення, по Україні – 39,4.

 

Роки 2016 2017 Україна 2017
Захворюваність на пневмонію 46,8 41,5 39,4