Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози

Указом Президента України № 42/2005 від 17 січня 2005 року введено щорічне проведення 20 жовтня Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням раком молочної залози.

Злоякісні новоутворення молочної залози є найбільш поширеною хворобою в структурі онкологічної захворюваності – до 37%, та залишається не вирішеною проблемою, тому що в неї сконцентровані медичні., соціальні, біологічні, демографічні та інші питання, пов’язані з зростанням захворюваності та смертності працездатного населення.

В середньому питома вага хворих на рак жіночої статевої сфери за останні 5 років серед усіх онкологічних хвороб складає до 20%, а серед жінок, хворих на онкологічну патологію до 39%.

За причиною смерті новоутворювання молочної залози складають одно з перших міст, що вказує на достатню актуальність проблеми. Ці втрати мають соціальне значення на національному рівні та негативно впливають на демографічну ситуацію, тому що молоді жінки репродуктивного віку  15-49 років складають майже одну третину кількості онкологічних хворих  – 31,6%.

Щорічно в Україні реєструються онкозахворювання репродуктивних органів майже у 18 тисяч жінок, більш, ніж у 16 тисяч – це рак молочної залози.

На тлі високої захворюваності в Донецькій області у порівнянні з загальнодержавним показником спостерігається висока питома вага виявляємості захворювання в занедбаних стадіях – від 30% до 61% в деяких містах регіону.  При цьому показник занедбаних випадків раку молочної залози продовжує зростати з кожним роком 3 27% у 3013 році до 34%  2016 (в Україні – 20,5%).

На жаль, продовжує залишатись високим й показник смертності від новоутворювань молочної залози. Не зважаючи на тенденцію до зниження у 2015 році в порівнянні з 2014 (зниження на 25%), в 2016 – 2017 рр. показник смертності зріс на 15%.

Онкологічна захворюваність зростає з кожним роком. Наша область відрізняється  одним з найгірших показників захворюваності, виявляємості та смертності. Ми не спроможні вплинути на екологію регіону, але повинні пам’ятати про здоровий спосіб життя; ми не в змозі вплинути на соціальний рівень життя та спадковість, але регулярно проходити медичні огляди з метою раннього виявлення хвороби в наших силах. А це – якість та тривалість життя  пацієнтів та успіх від лікування.

Основними методами, які дозволяють своєчасно виявити це захворювання, є самообстеження молочних залоз; клінічне обстеження молочних залоз; мамографія.

Рання діагностика РГЗ можлива за умов виконання програм:

  • самообстеження;
  • лікарських профілактичних оглядів, спостереження і лікування передпухлинної патології;
  • скринінгових обстежень і мамографічних досліджень.