ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

11.04.2018

Роз’яснення окремих положень Закону України «Про запобігання  корупції»  

[…]
16.10.2017
16.10.2017
ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання корупції (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056)
[…]
16.10.2017
Запобігання проявам корупції
[…]
16.10.2017
Зміни до Закону України «Про запобігання корупції» в частині зміни мінімальної тарифної ставки, яка не може бути нижчою за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року
[…]