Зустріч із представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо створення відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги

01 серпня 2018 року в м. Бахмут відбулася зустріч із представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо створення відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги у комунальному закладі охорони здоров’я «Бахмутська центральна районна лікарня». У заході прийняла участь представник департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Корнєєва М.В.

МКЧХ розглядає можливість надання допомоги у будівництві та створенні відділення невідкладної допомоги (ВНД) в Бахмутській ЦРЛ, дотримуючись принципів МКЧХ щодо надання допомоги та керівних принципів ВООЗ щодо роботи відділень невідкладної допомоги.

Створення ВНД у Бахмутській ЦРЛ буде складним проектом, оскільки такі медичні структури в Україні до цього часу не працювали. Зараз пацієнт, який потрапляє до лікарні, оглядається у приймальному відділенні, яке не надає різнопрофільну медичну допомогу. Після цього пацієнт в залежності від його стану направляється до різних спеціалізованих лікарняних відділень (хірургічного, інтенсивної терапії, операційної тощо). Існує ризик того, що у приймальному відділенні не помітять серйозні та небезпечні для життя ознаки, оскільки спеціалісти не оглядають пацієнта одночасно, а також немає єдиного протоколу з розподілом ролей спеціалістів і зазначенням послідовності та обсягу їхніх втручань. Таким чином, ризик серйозних станів, які можна не помітити при безсистемному індивідуальному огляді, є високим. Такі протоколи оглядів різнопрофільними фахівцями не можуть бути виконані без створення спеціального медичного оточення (відділення невідкладної допомоги – ВНД).

За даними Міністерства охорони здоров’я України  травми є причиною 13,6% смертей в Україні (93,3 смертей на 100 тис. населення). У той же час в Європейському Союзі, де широко діє мережа ВНД, смерть в результаті нещасних випадків настає лише у 3,1% випадків (30,6 смертей на 100 тис. населення). Таким чином, пацієнт із серйозною травмою, який потрапляє до середньостатистичної української лікарні, ризикує померти майже втричі більше порівняно з таким же пацієнтом лікарні в ЄС.

Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) має стратегічні плани впровадити сучасні медичні умови надання невідкладної медичної допомоги в Україні. Створення ВНД є корінним компонентом таких змін. Оскільки процес трансформації перебуває лише на початковій стадії, країна отримає значну користь від створення пілотної моделі, яка потім може бути скопійована. Тому ВНД у Бахмутській ЦРЛ може стати навчальною моделлю, яка допоможе всій системі охорони здоров’я України.

З огляду на те, що Бахмутська ЦРЛ обслуговує вразливе населення, яке проживає в населених пунктах біля лінії зіткнення, на які звернена першочергова увага МКЧХ, а також з огляду на той факт, що серед її пацієнтів постійно є цивільні особи та військові з пораненнями від зброї, вона була обрана як підходящий для такого проекту заклад. Такий вибір відповідає рекомендаціям старшого хірурга МКЧХ, який відвідав Україну в 2016 році. Як лікарня, так і регіональні органи охорони здоров’я проявили сильний інтерес до розробки такого пілотного проекту. Міністерство охорони здоров’я та політичні регіональні органи влади також висловили свою підтримку.

У рамках проекту в Бахмутській ЦРЛ буде розроблено сучасну модель невідкладної медичної допомоги. Відділення невідкладної допомоги стане невід’ємним компонентом «ланцюжка виживання», який включає в себе першу допомогу, долікарняну швидку медичну допомогу та швидку медичну допомогу в лікарні. Пацієнти цього відділення своєчасно та систематично отримуватимуть якісну медичну допомогу, включаючи негайні спеціалізовані заходи з підтримки життя, відповідно до сучасних міжнародних стандартів. Тому очікується, що основним досягненням проекту буде покращення результатів лікування (наприклад, зниження показників смертності та інвалідності).

ВНД працюватиме на основі моделі надання допомоги МКЧХ та інших міжнародно визнаних клінічних протоколів надання невідкладної допомоги, а також відповідатиме вимогам новоствореної національної політики України. Враховуючи, що така політика досі знаходиться на стадії розробки, також очікується, що ВНД Бахмутської ЦРЛ стане пілотним проектом для її розробників, які зможуть тут практично реалізувати свої ідеї. Інтеграція відділення в поточну роботу лікарні вимагає не лише його побудови та оснащення, а й багатосторонньої підготовки персоналу. Для забезпечення найкращих результатів необхідно також передбачити вивчення системи швидкої медичної допомоги (ШМД).

Перевага моделі МКЧХ для ВНД полягає в її простоті – вона визначає щоденну роботу одночасно з декількома пацієнтами, але також передбачає сценарій масових жертв, тому персоналу не доводиться змінювати порядок своєї роботи.

Пацієнт прибуває до входу у відділення невідкладної допомоги, проходить реєстрацію, оцінку/медичне сортування і відправляється до відповідної зони відділення для обстеження та лікування, після чого його виписують додому, відправляють до стаціонарного відділення, в операційну або, у випадку смерті, везуть у морг.

Пацієнт повинен проходити відділення в одному напрямку. Однак йому, можливо, знадобиться тимчасово залишити ВНД для проходження рентгенівського дослідження або переміщуватися між функціональними зонами в межах ВНД – ці переміщення будуть визначатися його клінічним станом або на розсуд спеціалістів ВНД. Загальна ідея полягає в тому, щоб пацієнт знаходився в межах ВНД не довше 24 годин.

Створення та засідання робочих груп є невід’ємним етапом формування чіткого плану взаємодії та імплементації проекту. Кожна індивідуальна робоча група має затвердити регулярність зустрічей. МКЧХ пропонує створення нижченаведених груп:

Керівний комітет

Роль: координація зусиль робочих груп; оцінка рекомендацій технічних робочих груп; прийняття фінальних рішень щодо імплементації рекомендацій, прийняття бюджету проекту; загальна координація та управління проектом.

Запропонований склад: представники МКЧХ, Бахмутської ЦРЛ, департаменту охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, Міністерства охорони здоров’я України

 

 

 

 

 

 

Медична технологія, обладнання, логістика  

Роль: підбір обладнання для ВНД, лабораторії, розрахунок бюджету; процедури сертифікації обладнання, дозвільні процедури; ідентифікація каналів поставок витратних матеріалів та препаратів, планування закупок та формування потреби.

Запропонований склад: з боку МКЧХ – представник департаменту охорони здоров’я, медичний логіст, біомедичний інженер; представник(и) Бахмутської ЦРЛ.

Навчання, клінічні протоколи, сценарії масових жертв

Роль: оцінка потреби у навчанні, дефініція необхідних навчальних курсів. Імплементація первинного тренінгу та навчання на робочому місці; розробка локальних клінічних протоколів та операційних процедур; розробка протоколу дій у випадку масових жертв.

Запропонований склад: представники МКЧХ, Бахмутської ЦРЛ, за потребою – департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації та Міністерство Охорони Здоров’я

Фінанси та юридична підтримка

Роль: підтримка робочих груп у адміністративних та юридичних питаннях.

Запропонований склад: Адміністратор МКЧХ, представник Бахмутської ЦРЛ.

Будівництво

Роль: визначення фінального кошторису проекту з урахуванням локації, розміру та архітектурного проекту; імплементація фаз пре-дизайну, архітектурного дизайну та будівництва.

Запропонована композиція: представники МКЧХ, Бахмутської ЦРЛ, міської адміністрації.