Звіт за IV квартал 2017  року  щодо виконання заходів передбачених антикорупційною програмою Донецької облдержадміністрації на 2017 рік

Наказом департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 07.11.2017 № 91-к визначено відповідальну особу з питань запобігання та виявлення корупції згідно рекомендацій за результатами перевірки управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції Донецької облдержадміністрації.

Відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції у Департаменті призначено Волкова Руслана Станіславовича, головного спеціаліста – юрисконсульта відділу навчальних закладів, післядипломної освіти, мобілізаційної роботи, ресурсного та правового забезпечення.

Протягом звітного періоду  було проведено аналіз діючих нормативно-правових актів щодо передбачення в них ефективних заходів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів службових осіб. Здійснювався контроль за вчасним попередженням та усуненням конфлікту інтересів.

На сайті Департаменту розміщена інформація стосовно антикорупційного законодавства: чинні законодавчі та нормативно-правові акти, методичні рекомендації, є розділ «Стоп корупція», де вказано яким чином громадяни можуть повідомити про корупцію. З питань порушення вимог антикорупційного законодавства  звернень не надходило.

Наказом Департаменту  від 01.11.2017 № 690 затверджено План роботи департаменту охорони здоров’я щодо запобігання і протидії корупції на IV квартал 2017 року та  I квартал 2018 року.

Забезпечено оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів. Здійснено оприлюднення додатків до річного плану закупівель через електронну систему закупівель  Prozorro у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі».

У Департаменті забезпечено дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту). Доступ до публічної інформації про роботу департаменту оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті.

Департамент проводить спеціальну перевірку відомостей стану здоров’я в частині перебування осіб на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком відповідно до статей 56, 57, 58 Закону України «Про запобігання корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком», за звітний квартал 2017 року проведено 59 перевірок. Виявлено 2 факти фальсіфікації документів про що повідомлено правоохоронні органи.

Забезпечено проведення перевірок фактів подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єктами декларування, які припинили державну службу у 2017 році   (3 особи), а також кандидатів на посади у Департаменті. Випадків не подання або несвоєчасного подання декларацій зафіксовані не були.

Під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Департаментом забезпечено детальне документування процесу прийняття рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу.

Також, під час проведення конкурсу 27.12.2017 року проводилось відеоспостереження з метою уникнення корупційних ризиків.

Здійснюється попередження членів конкурсної комісії перед початком проведення конкурсу про необхідність у разі виникнення конфлікту інтересів, вжиття заходів щодо його усунення.

Відповідно до Закону України «Про очищення влади» та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (із змінами), Департаментом  направлено відповідні документи для проведення  перевірки двох кандидатів (переможців конкурсу) на посади державної служби.

З метою забезпечення доброчесності та сумлінного виконання посадових обов’язків передбачено методи контролю за діяльністю службових осіб та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року  № 640 “Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців”   26 грудня 2017 року визначено завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості на 2018 рік для  27 працівників Департаменту.

Протягом звітного періоду  проводились навчання з працівниками Департаменту на теми: «Конфлікт інтересів, вимоги до публічних осіб», «Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення, окремі аспекти застосування», «Додержання вимог закону про антикорупційне законодавство та етичних норм поведінки державних службовців під час виконання свої посадових обов’язків».

Прослухали курс тематичного короткострокового семінару «Запобігання та протидія проявам корупції» у Національній академії державного управління при Президентові України  – 2 особи. Через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus 3 особи закінчили курс та отримали  сертифікат на тему «Конфлікт інтересів: треба знати!»

Порушень трудового розпорядку працівниками Департаменту не виявлено.

Фактів притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення

працівників департаменту за звітний період не було.