Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря Мангушської центральної районної лікарні

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря Мангушської центральної районної лікарні згідно Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрі України від 27 грудня 2017р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації  від 28 квітня 2015  № 172  «Про Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради» (із змінами).

Найменування та місцезнаходження комунальної установи: Мангушська центральна районна лікарня 87400, Донецька обл., Мангушський район, селище міського типу Мангуш, ВУЛИЦЯ ПОШТОВА, будинок 22

Напрямки діяльності: коди КВЕД 86.10 ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ.

Мангушська центральна районна лікарня – є комунальним закладом охорони здоров’я зі стаціонаром на 120 ліжок та поліклінікою на 81500 відвідувань на рік, у якому передбачається надання вторинної медичної допомоги в амбулаторних  та стаціонарних умовах, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні обласної ради, згідно із рішенням Донецької обласної ради від 26 грудня 2013 року N 6/27-664 «Про прийняття до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні обласної ради, ПЕРШОТРАВНЕВОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ»

Статут та структура Мангушської центральної районної лікарні (електронне посилання).

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Мангушської центральної районної лікарні складають:

Загальний фонд -20 518 700,00 грн

Спеціальний фонд – 431 400,00 грн.

Оплата праці керівника закладу: посадовий оклад 4546,00 грн., підвищується з урахуванням кваліфікаційної категорії. За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Строки і місце приймання заяв на участь у конкурсі, номер телефону для довідок та адреса електронної пошти: заяви приймаються до 09 лютого 2018 року за адресою: м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6, другий поверх, каб.7, тел. 067 620 49 75, e-mail: zdr.d@dn.gov.ua (тема: Конкурс керівників).

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) біографічна довідка (резюме);

4) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

5) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

6) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (учасники конкурсного відбору подають проекти програми розвитку комунального закладу на п’ять років. Комісія заслуховує на своєму засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсу);

7) довідку МВС про відсутність судимості;

8) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

9) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

10) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

11) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Додаток 1

ЗАЯВА

Додаток 2

ЗГОДА 
на обробку персональних даних

Додаток 3

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», попереджений (попереджена).

____ __________20___ р. ________________
(підпис)
___________________
(прізвище, та ініціали)
Додаток 4

 

ЗАЯВА 
про відсутність конфлікту інтересів

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Інформація, що стосується матеріально-технічної бази комунального закладу (відомості про основні засоби, запаси, баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів) подається з проектом програми розвитку.

Інформація про місце та дату проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Донецької обласної державної адміністрації та департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації.

Вимоги до претендентів:

  • громадянство України;

– повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,спеціаліст);

– післядипломна спецiалiзацiя за фахом «Органiзацiя i управління охороною здоров’я». Квалiфiкацiйна категорiя за лікарською спецiальнiстю та за фахом «Органiзацiя управління охороною здоров’я»;

– стаж роботи за лікарською спецiальнiстю – не менше 7 років, та за фахом «Органiзацiя i управління охороною здоров’я» – не менше 5 років;

– вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інші законодавчі та нормативно-правові акти);

– здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

– високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Завантажити  наказ №2 від 25.01.2018 “Про затвердження складу конкурсної комісії департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації на проведення конкурсного відбору на зайняття посади головного лікаря Мангушської центральної районної лікарні”

Завантажити Статут

Завантажити Організаційну структуру Мангушської ЦРЛ