Випускникам 2022 року

28.02.2019

Постанова КМУ від 30 травня 2018 року № 417 «Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням”

[…]
28.02.2019
[…]
28.02.2019